Alimenty – od czego zależą i kto musi je płacić?

Obowiązek alimentacyjny dla rodzica

Jak powszechnie wiadomo alimenty najczęściej opłacane są przez jednego z rodziców na poczet potrzeb dziecka lub dzieci, które nie są przez niego wychowywane, np. w przypadku rozwodu czy po prostu odejścia od rodziny.

Potrzebami, o których mowa może być wiele rzeczy, z którymi spotykamy się każdego dnia. Zaliczyć do nich trzeba przede wszystkim wyżywienie, wydatki związane ze szkolnictwem, ubiorem, wydatki na pielęgnację zdrowotną czy dostęp do dóbr kultury. Alimenty zostają przyznane dziecku niezależnie od tego czy jest ono w stanie udowodnić czy żyje w niedostatku finansowym czy też nie. Jeżeli jednak jego majątek osobisty jakimś sposobem jest na tyle duży, aby samodzielnie było w stanie pokryć koszty związane z egzystencją, wtedy alimenty nie zostaną mu zasądzone (taka sytuacja zdarza się jednak niezmiernie rzadko).

Alimenty od dziecka dla rodziców

W świetle polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje również odwrotna droga płacenia alimentów, mianowicie ze strony dzieci na poczet egzystencji swoich rodziców. Alimenty dla rodziców najczęściej zasądzone są w przypadku udowodnienia braku kontaktu dziecka z rodzicami, zaniedbaniem ich i nietroszczeniem się o ich stan zdrowia. Często sytuacja ta związana jest z rodzicami, którzy w przeszłości musieli płacić alimenty dla swojego dziecka.

Alimenty dla małżonka

Trzecią drogą świadczeń alimentacyjnych jest eks małżeństwo. Jeżeli polski wymiar sprawiedliwości oświadczy iż jedna ze stron znajduje się w finansowym niedostatku, a nie jest ta osoba bezpośrednio związana z rozpadem małżeństwa, wtedy sąd może zasądzić dla takiej osoby alimenty od byłego współmałżonka (także w sytuacji separacji). Alimenty nie muszą być dłużej opłacane, jeżeli osoba, która je otrzymywała wstąpi w kolejny związek małżeński.

Jak regulowana jest wysokość alimentów?

Wysokość regulowana jest przede wszystkim dwoma czynnikami. Pierwszym z nich są potrzeby osoby, który ma alimenty otrzymać, natomiast drugim są możliwości finansowe ze strony osoby, która zobligowana jest do comiesięcznych świadczeń. Im większe (udowodnione) są rzeczywiste potrzeby np. dziecka, tym większe alimenty może zasądzić sąd, a ich wielkość może się zmieniać np. w sytuacji, kiedy potrzeby wzrosną lub kiedy znacząco zwiększą się zarobki opłacającego.

Alimenty dla dziecka

Wysokość alimentów ze strony rodzica może być zmienna pod jeszcze jednym warunkiem. Jeżeli rodzic, na którego zasądzone zostały alimenty wykazuj aktywność w stosunku do zaangażowania w rozwój dziecka, stara się z nim przebywać, być dla niego rodzicem i pomagać mu rozwijać się, wtedy alimenty na pewno nie będą tak wysokie, jak w przypadku tych osób, które nie wykazują większego zaangażowania w stosunku do rozwoju dziecka i pozostają bierne dla tego wszystkiego.

Alimenty na dziecko płacone są temu rodzicowi, z którym dziecko przebywa, dopiero po ukończeniu przez niego 18 roku życia, dziecko może otrzymać comiesięczne świadczenia bezpośrednio na swoje konto. Prawo do wystąpienia przed sądem ma naturalnie ten rodzic, który mieszka z dzieckiem i je czynnie wychowuje, może również regularnie wnosić o podwyższenie alimentów.

Więcej informacji oraz pomoc prawna: adwokat alimenty Łabentowicz – kancelaria prawna z Wrocławia.