Badanie EEG – czym jest i kiedy należy je wykonać?

Badanie EEG

Prawidłowa praca mózgu to podstawa zdrowego i normalnego funkcjonowania organizmu człowieka. Nawet drobne odchylenia w przepływie fal elektrycznych mózgu mogą wskazywać na zaburzenia neurologiczne będące podstawą różnych problemów – od braku koncentracji i problemów ze snem, po jąkanie się, padaczkę, a nawet chorobę Parkinsona. Wykonywanie badania EEG jest zwykle zlecane przez lekarza na podstawie charakterystycznych objawów. Aby jednak mogło to nastąpić, warto wiedzieć na co zwracać uwagę i kiedy zacząć się niepokoić. Kiedy należy wybrać się na badanie EEG?

Czym jest badanie EEG?

Badanie EEG to zapis bioelektrycznej aktywności mózgu. By był on możliwy, konieczne jest zamontowanie na głowie pacjenta specjalnych elektrod rejestrujących aktywność mózgu i odnotowujących wszelkie odchylenia mogące być przyczyną chorób i różnych dolegliwości.

EEG jest wykonywane za pomocą elektroencefalografu, czyli specjalnego czepka z przytwierdzonymi do niego elektrodami, połączonego ze specjalnym monitorem pozwalającym na obserwację aktywności mózgu. Aby pobudzić aktywność elektryczną mózgu i móc przeprowadzić badanie EEG przeprowadza się często specjalne próby takie jak otwieranie i zamykanie oczu, hiperwentylacja czy fotostymulacja.

Samo badanie może być wykonywane zarówno w stanie czuwania, jak i podczas snu, zależnie od potrzeb lekarza i uzyskiwanych rezultatów. Bardzo istotne jest jednak to, by pacjent pozostawał w tej samej pozycji przez cały okres trwania badania.

Badanie EEG – po co jest wykonywane?

Badanie EEG jest wykonywane w przypadku stwierdzenia u pacjenta padaczki, choroby Parkinsona czy choroby Alzheimera, jednak często powodem do jego zalecenia są inne niepokojące objawy nie powiązane z wymienionymi chorobami. Jeśli u pacjenta zaobserwowano problemy z pamięcią i koncentracją, kłopoty ze snem, nadpobudliwość, częste omdleni, zaburzenia wzroku, jąkanie się czy często powtarzające się bóle głowy, istnieje duża szansa że mają one podłoże neurologiczne.

W takim wypadku badanie EEG okazuje się być niezastąpione i pozwala na zidentyfikowane źródła problemu.  W przypadku dzieci, badanie EEG zaleca się w momencie, gdy zostaną u nich zaobserwowane kłopoty z nauką, opóźnienia i problemy z mową (w tym także jąkanie), oraz generalne problemy z rozwojem psychoruchowym.

Kto może przejść przez badanie EEG

Jak już zostało wspomniane, w badaniach EEG mogą brać udział zarówno pacjenci dorośli, jak i dzieci. Badanie jest samo w sobie bezpieczne dla zdrowia i jedyną rzeczą, o jakiej należy pamiętać jest konieczność zredukowania strachu przed badaniem.

dziecko EEG

Coraz więcej rodziców decyduje się na skierowanie swoich dzieci na badanie EEG w celu wykrycia możliwych problemów w pracy mózgu. Badanie EEG dzieci we Wrocławiu wykonuje Jerzy Kochański.

Każde poruszenie się podczas badania może powodować błędny odczyt, dlatego też tak ważne jest, by zarówno pacjenci dorośli jak i dzieci pozostawali w trakcie jego trwania w jednej pozycji. Przypadki, w których u dziecka stwierdzono nadpobudliwość muszą zostać zgłoszone technikom przed przystąpieniem do badania.

Interpretacja wyników badania EEG

Dzięki możliwości monitorowania odczytu EEG w trakcie trwania badania, pacjent może uzyskać jego wynik wraz z opisem od razu po zakończeniu badania. Wynikiem są jednak rytmy i fale o różnej amplitudzie i częstotliwości, które należy umiejętnie przeczytać, by wyciągnąć z nich jakiekolwiek informacje.

analiza EEG

Na prawidłowy wynik badania EEG składają się przede wszystkim rytm alfa, który pojawia się przy płacie ciemieniowym i potylicznym, oraz rytm beta obserwowany głównie w przednich płatach mózgu. Niepokojące dla pacjenta będą wszelkie zaniki rytmów bądź ich zniekształcenie i nienaturalne odchylenie od normy.

W prawidłowym odczycie nie powinny pojawiać się też tzw. fale patologiczne, czyli fale delta i theta (charakterystyczne dla fazy NREM), iglice oraz inne elementy złożone niebędące normą.

Zadanie prawidłowej interpretacji zaburzeń należy jednak do lekarza, dlatego po przebytym badaniu EEG i zauważeniu odchyleń od normy warto udać się na konsultację do lekarza rodzinnego lub neurologa. Tylko specjalista będzie mógł z całą pewnością stwierdzić, że pojawiające się nieprawidłowości nie są przyczyną poważniejszych problemów i ewentualnie skierować pacjenta na dalsze badania w celu postawienia precyzyjnej diagnozy i opracowania drogi leczenia.

Nie każde zaburzenie snu czy koncentracji musi być powodem do zmartwienia, jednak w przypadku notorycznie pojawiających się problemów warto sprawdzić, czy mózg działa prawidłowo.