Czym jest audyt BHP?

Audyt BHP jest jednym ze szczególnie istotnych badań w każdej firmie. Pracodawcy mają obowiązek zaznajomić swoich pracowników z zasadami dotyczącymi BHP. Warto jednak pamiętać, że wraz z audytem wiąże się nie tylko wiedza pracowników. Istotne jest również wyposażenie firmy we wszystkie sprzęty i akcesoria z tej dziedziny.

Audyt dla firm

Audyt to pewnego rodzaju analiza czy też kontrola. A więc audyt BHP to nic innego jak właśnie analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Analizie podlegają także zgodności warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP. Musimy wiedzieć, że to właśnie nikt inny jak pracodawca odpowiada w sposób bezpośredni za stan faktyczny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca musi liczyć się w razie pewnych nieprawidłowości z olbrzymimi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia, odpowiedzialnością karną oraz także roszczeniami poszkodowanych jak i także ich rodzin.

Audyt BHP w zasadzie pozwala nam na zidentyfikowanie wszelkich możliwych nieprawidłowości z ominięciem wszelkich konsekwencji prawnych. Oczywiście audyt BHP pozwala nam także na usunięcie wszystkich niezgodności. Pozwala nam także uniknąć wszelkich konsekwencji. Wszelkie konsekwencje mogą być wyciągnięte oczywiście przez uprawnione do tego organy kontroli. Ważna także kwestia mówi nam o tym, że audyt BHP jest ustalany indywidualnie. Ustala się go zgodnie z życzeniami klienta. Pod uwagę bierze się oczywiście jego potrzeby oraz także oczekiwania. Audyt BHP może być wykonywany cyklicznie, ale także może zostać przeprowadzony indywidualnie. Jeśli chodzi o sam zakres audytu BHP to musimy wiedzieć, że jest on niebywale rozbudowany. A co wchodzi w jego zakres?

W jego zakres wchodzą: warunki pracy, pracę komisji BHP, wyniki pomiarów oraz wszelkich badań szkodliwych dla zdrowia, pierwsza pomoc, ochrona zdrowia, rejestr wypadków przy pracy jak i ochrona indywidualna. W skład badania wchodzi również wyposażenie obiektu w gaśnice, ich rodzaj i odpowiednią ilość. Po analizie wszelkich tych czynników sporządza się raport dotyczący audytu BHP, który został właśnie przeprowadzony oraz zakończony. Raport ten jest bardzo dokładny.

audyt

Gaśnice – główny element ochrony

Przeprowadzanie audytu tyczy się nie tylko wiedzy i umiejętności pracowników w danej sytuacji. To, jak wyposażona jest firma, znacznie wpływa na zapewnienie ochrony pracownikom. Jednym z kluczowych elementów BHP są gaśnice. Sprzęt gaśniczy musi znajdować się w każdym miejscu pracy – jest to obowiązek regulowany prawnie. Najpopularniejsze rodzaje gaśnic, jakie można zakupić do firmy, to gaśnice pianowe, śniegowe i proszkowe.

Gaśnice są sprawdzane pod kątem daty ważności i odpowiedniej ilości, w jaką wyposażona jest dana firma. Specjaliści są w stanie wybrać właściwy typ oraz ilość gaśnic. Dodatkowo istotne jest przygotowanie gaśnic na niespodziewane wypadki. Sprzęt gaśniczy musi być przygotowany zawsze – ta kwestia jest sprawdzana podczas audytu BHP.

gaśnica

Na terenie Pabianic i w okolicach można zakupić najwyższej jakości gaśnice.

Audyt jak wyrocznia

Jeśli chodzi o sam raport to musimy wiedzieć, że powinien on wykazywać szczegółowo wszystkie niezgodności czy też nieprawidłowości. Muszą one być zgodne z wszelkimi normami. Ważny jest także fakt, że jeśli tylko jest coś nie tak to raport musi być obowiązkowo uzupełniany. W takiej sytuacji audyt BHP jest uzupełniany o pewne wskazówki. Wskazówki te powinny doprowadzić nas do stanu tak zwanego pełnej gotowości. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zapewnione w pracy jest niezwykłym komfortem dla pracowników. Zdecydowanie u pracowników, którzy czują się bezpieczni wzrasta także poziom ich pracy. W takiej sytuacji praca będzie wykonywana bardzie efektownie oraz solidnie.