Czym jest audyt BHP?

W naszym życiu już tak jest, że często słyszymy od rodziny, od znajomych czy też w mediach pojęcia, których nie sposób nam zrozumieć. Gdy takie pojęcie występuje to zamiast zapoznania się z naszej strony z tym pojęcie to wolimy temat przemilczeć i żyć dalej. W zależności od dziedziny, na który temat dyskutujemy to pojęcia te są różne. Bardzo niezrozumiałym dla nas pojęcie jest na przykład audyt BHP. BHP od razu kojarzymy z Bezpieczeństwem i higieną pracy. Skoro wiadomo co to jest bhp to wystarczy, że wytłumaczymy sobie czym jest audyt.

Audyt dla firm

Audyt to pewnego rodzaju analiza czy też kontrola. A więc audyt BHP to nic innego jak właśnie analiza faktycznego stanu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Analizie podlegają także zgodności warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP. Musimy wiedzieć, że to właśnie nikt inny jak pracodawca odpowiada w sposób bezpośredni za stan faktyczny bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi pracodawca liczyć się w razie pewnych nieprawidłowościami z olbrzymimi stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia, odpowiedzialnością karną oraz także roszczeniami poszkodowanych jak i także ich rodzin. Audyt BHP w zasadzie pozwala nam na zidentyfikowanie wszelkich możliwych nieprawidłowości z ominięciem wszelkich konsekwencji prawnych. Oczywiście audyt BHP pozwala nam także na usunięcie wszystkich niezgodności. Pozwala nam także uniknąć wszelkich konsekwencji. Wszelkie konsekwencje mogą być wyciągnięte oczywiście przez uprawnione do tego organy kontroli. Ważna także kwestia mówi nam o tym, że audyt BHP jest ustalany indywidualnie. Ustala się go zgodnie z życzeniami klienta. Pod uwagę bierze się oczywiście jego potrzeby oraz także oczekiwania. Audyt BHP może być wykonywany cyklicznie, ale także może zostać przeprowadzony indywidualnie. Jeśli chodzi o sam zakres audytu BHP to musimy wiedzieć, że jest on niebywale rozbudowany. A co wchodzi w jego zakres? W jego zakres wchodzą: warunki pracy, pracę komisji BHP, wyniki pomiarów oraz wszelkich badań szkodliwych dal zdrowia, pierwsza pomoc, ochrona zdrowia, rejestr wypadków przy racy jak i ochrona indywidualna. Po analizie wszelkich tych czynników sporządza się raport dotyczący audytu BHP, który został właśnie przeprowadzony oraz zakończony. Raport ten jest bardzo dokładny.

audyt

Audyt jak wyrocznia

Jeśli chodzi o sam raport to musimy wiedzieć, że powinien on wykazywać szczegółowo wszystkie niezgodności czy też nieprawidłowości. Muszą one być zgodne z wszelkimi normami. Ważny jest także fakt, że jeśli tylko jest coś nie tak to raport musi być obowiązkowo uzupełniany. W takiej sytuacji audyt BHP jest uzupełniany o pewne wskazówki. Wskazówki te powinny doprowadzić nas do stanu tak zwanego pełnej gotowości. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zapewnione w pracy jest niezwykłym komfortem dla pracowników. Zdecydowanie u pracowników, którzy czują się bezpieczni wzrasta także poziom ich pracy. W takiej sytuacji praca będzie wykonywana bardzie efektownie oraz solidnie. A czyż nie na tym szefostwu najbardziej zależy?