Czym jest logopedia i na czym polega praca logopedy?

Centrala Terapeutyczna Ligerek – logopeda Ostrowiec

Logopedia jest nauką o kształtowaniu się właściwej mowy w okresie rozwojowym dziecka oraz o jej dalszym doskonaleniu w późniejszym okresie. Logopedia zajmuje się również oddziaływaniem na psychikę, która ma na celu wytworzenia pozytywnego stosunku do wymowy i zapobieganiu negatywnym emocjom podczas kontaktów interpersonalnych. Wpływa również na kształtowanie się charakteru danej osoby. Specjalista w tej dziedzinie zwany logopedą zajmuje się eliminowanie różnego rodzaju wad wymowy oraz zaburzeń w tej kwestii. Praca logopedy w głównej mierze polega nie tylko na zajmowanie się badaniami w zakresie diagnostyki stan rozwoju mowy, ale także na prowadzeniu terapii mających na celu usprawnienie i wyeliminowanie wszelkich zaległości rozwojowych w tych obszarach. Do zadań logopedy należy min prowadzenie zajęć mowy w przedszkolu, w szkołach, przez co zadbają o prawidłową naukę dzieci pod względem zdolności fonetycznych, gramatycznych i leksykalnych.

Będą oni pomocni w sytuacjach gdy dziecko uczy się mówić lub gdy w wyniku wypadku ma zaległości bądź całkowicie przestaje prawidłowo wymawiać lub budować zdania. Specjalista w tej dziedzinie zajmie się także usuwaniem zaburzeń głosu oraz wyeliminowaniem trudności w czytaniu i pisaniu. Jego praca przeważnie polega na kontakcie z dziećmi dlatego osoba ta powinna bardzo dobrze dogadywać się z maluchami i być otwarta oraz kreatywna podczas pracy z nimi. Logopeda podczas zajęć z dziećmi wykorzystuje różnego rodzaju zabawy, konkursy i gry, które zainteresują pociechy i jednocześnie pozwolą nauczyć lub wyeliminować wady w zakresie słownictwa, wymowy lub fonetyki. Lekcje z logopedą mogą być również stosowane profilaktycznie tak by utrzymać prawidłowy rozwój dziecka i zapobiec ewentualnym problemom w przyszłości.

logopeda Ostrowiec

W logopedii można wyróżnić logopedią teoretyczną, której zadaniem jest integrowanie i wskazywanie możliwości wykorzystania w praktyce wyników pochodzących z różnorodnych badań i wprowadzenie odmiennych metod i narzędzi służących do diagnozowania zaburzeń mowy. Inną specjalnością jest logopedia stosowana, której zadaniem głównym jest rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom w przebiegu procesu rozwojowego. Można ją podzielić na logopedię ogólną, kształtującą prawidłową wymową oraz logopedię specjalną, która zajmuje się usuwaniem wad zaburzeń wymowy oraz pomocą przy trudnościach w nauce czytania i pisania.

Logopeda może pracować w przedszkolach, szkołach, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w poradniach specjalistycznych oraz w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Swoje usługi może świadczyć także w ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych oraz w oddziałach szpitalnych. Zawód logopedy jest ściśle powiązany z pracą pogranicza pedagogiki, psychologii i medycyny. Podstawowymi cechami osobowości jakimi powinien charakteryzować się dobry logopeda jest cierpliwości, empatia i dobra komunikatywność oraz otwarcie na pracy z dziećmi. Podstawą dobrze odbytych zajęć jest łatwość nawiązywania kontaktów podczas relacji pomiędzy obydwoma stronami. Dopiero wtedy można zaobserwować pozytywne rezultaty prowadzonych zajęć i poprawę rozwojową u dziecku.  Logopeda pracuje przede wszystkim z dziećmi dlatego bardzo ważne w jego zawodzie będą kompetencje miękkie.

Do specjalisty w tej dziedzinie powinien zwrócić się każdy rodzic, który zauważył wszelkie nieprawidłowości rozwojowe u swojego dzieckiem lub chce zapewnić mu pomoc podczas nauki czytania i pisania. Regularne zajęcia sprawią, że dziecko nadrobi zaległości i rozwinie się w danym obszarze. Należy jednak pamiętać, żeby uzyskać widoczne rezultaty niezbędne będzie regularne uczęszczanie na zajęcia ponieważ jednorazowa wizyta nie wpłynie w żadnym stopniu na poprawę stanu danej osoby.