Dlaczego warto zostać księdzem?

Duchowość u księdza

W tytule naszego kolejnego wpisu zadaliśmy dość trudne pytanie. Pytanie z gatunku tych, na które nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi satysfakcjonującej każdego. Zostanie księdzem to sprawa wybitnie indywidualna i zależy od wielu zmiennych, jednakże najważniejszą z nią jest powołanie. Prawdopodobnie bez powołania nie można by osiągnąć takiego stopnia duchowości i zbliżenia się do Boga niż z powołaniem. Powołanie to również sprawa indywidualna. Powołanie można odnaleźć u bardzo wąskiej grupy osób – zarówno u mężczyzn jak i u kobiet. Kobiety służyć będą jako siostry zakonne, natomiast mężczyźni mogą stać się księżmi. Liczba księży maleje w Polsce, ale najprawdopodobniej z tym faktem nie można wiele zrobić, gdyż jak wspomnieliśmy, to czy ktoś rzeczywiście zostanie księdzem – zależy wyłącznie od jego powołania i po prostu chęci.

Wstąpienie na drogę duchową

Proces ten jest trudny i wymagający. Przyszły duchowny w seminarium musi być świadomy tego, że będzie musiał przyjąć wyrzeczenia, żyć w inny sposób niż dotychczas, zajmować się innymi rzeczami niż dotychczas. Będzie musiał skupić się na rozwoju duchowym i przyswajaniu słowa Bożego, aby sam – w przyszłości mógł je głosić, a być może także zachęcić inne młode osoby do wstąpienia do seminarium duchownego.

Powodem wstąpienia do seminarium czasami jest nie tylko chęć bliskiej „współpracy” z Bogiem ale również poszukiwanie swojej ścieżki życiowej, chęć dzielenia się swoimi radami ze społeczeństwem, a nawet…bezrobocie. Według wielu ksiądz to w końcu jakiś zawód, dlatego wstąpienie na drogę duchową wiąże się z pewną pracą w przyszłości. Niestety – jak wiadomo – zarobki księdza uzależnione są głównie od datków parafian, jeśli zatem będą niewielkie, ksiądz będzie żył skromnie. Dla wielu młodych osób wstąpienie na drogę Jezusa, czyli stanie się kapłanem i nauczycielem jest sposobem na okazywanie pomocy potrzebującym.

Jakie zadania wykonuje ksiądz?

Księża

Ksiądz może w końcu stanowić solidne oparcie dla wielu zbłądzonych osób – niepewnych swej wiary, niepewnych duchowości, niepewnych swojej ścieżki życiowej. Ksiądz może pełnić rolę oratora, który dobrym słowem będzie zachęcał do zgłębiania nauk Kościoła oraz samego Jezusa. Ksiądz może być autorytetem dla tej części społeczeństwa, która ma z nim styczność. Księża często angażują się w działalność misyjną – nie tylko głoszą słowo Boże ale tylko pomagają potrzebującym  – przekazując im naukę poprawiającą ich sytuację życiową, czynnie również angażują się w poprawę warunków życia najuboższych zbierających datki na tego rodzaju cele. Duchowość księdza wpływa także na zmianę postaw wielu członków naszego społeczeństwa, dlatego z całą pewnością można rzecz, iż księża mają dar wpływania na dobro człowieka.

Ksiądz niewątpliwie jest osobą, która zasługuje na szacunek. Chociaż w mediach nieustannie można usłyszeć o różnorodnych skandalach, które wiążą się z nieetycznych postępowaniem księży, to kapłani wciąż cieszą się wysokim poparciem a także autorytetem. Ich zdaniem jest brane pod uwagę w polityce, w wielu grupach społecznych, w nauce.