Tag Archives: bezpieczeństwo informacji

Czym jest ISO 27001?

Jak wdrożyć ISO 9001

Informacja to jedno z najważniejszych aktywów każdej organizacji, mające bezpośredni wpływ na jej rozwój i codzienne działanie lub problemy i ewentualny upadek. Nie ma wątpliwości, że to właśnie informacja wymaga najwyższego stopnia ochrony odpowiedniego zarządzania zdolnego zapewnić przejrzyste standardy bezpieczeństwa