Tag Archives: pozew o rozwód

Rozwód czy separacja – jaki wygląda wzór pozwu rozwodowego?

Rozwód

W polskiej nomenklaturze prawniczej używa się zazwyczaj dwóch określeń, dotyczących w mniejszym bądź większym stopniu faktu rozpadu dotychczasowego małżeństwa. Jednym z nich jest omawiany już przez nas rozwód cywilny, drugim – separacja. Czym różnią się obie te sytuacje i która