GRUPA GEOLOGICZNA

GEOLOGIA

Nasi geolodzy posiadają uprawnienia geologiczne w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i do kierowania w terenie pracami geologicznymi.

Dysponujemy nowoczesnym i specjalistycznym sprzętem do terenowych badań i pomiarów geologicznych, geotechnicznych hydrogeologicznych i środowiskowych. Wykonujemy analizę wyników i opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Wykonujemy mapy warunków gruntowych na przepuszczalnej głębokości posadowienia obiektu, wiercenia badawcze oraz oceniamy stan i rodzaj gruntu a także głębokość wody gruntowej. Dla potrzeb przydomowych biologicznych rozsączalni ścieków wykonujemy Opinię o warunkach hydrogeologicznych.

Więcej o GRUPIE GEOLOGICZNEJ:

Adres: ul. Poznańska 21-23, 53-631 Wrocław

Witryna: http://grupageologiczna.pl

Telefon kontaktowy: 606 597 744 / 695 997 741

Poczta e-mail: biuro@grupageologiczna.pl

Gdzie działa GRUPA GEOLOGICZNA: Dolny Śląsk – Wrocław