Inteligencja emocjonalna jako jedna z trzech (EQ)

inteligencja emocjonalna

Obok inteligencji emocjonalnej, są jeszcze dwie – inteligencja duchowa oraz znane wszystkim IQ. Jest równie ważna, co pozostałe, jednak wiele jest kontrowersji na temat, czy inteligencja emocjonalna nie jest najważniejszym istniejącym rodzajem inteligencji. Inteligencja emocjonalna pozwala nam na rozpoznawanie emocji, bez czego trudno jest funkcjonować. Nasze stany emocjonalne pozwalają nam na odpowiednie reagowanie na różne sytuacje, które spotykają nas codziennie. Prawidłową reakcją bowiem będzie gniew, jeżeli staniemy się ofiarą stłuczki, w której ucierpi nasze nowo kupione auto. Natomiast, w momencie gdy szef oznajmia nam, że właśnie dostaliśmy podwyżkę – naszą reakcją pointeligencja emocjonalnawinna być bezsprzecznie wielka radość. W momencie, gdy zdolność inteligencji emocjonalnej jest w jakikolwiek sposób zaburzony – inaczej wyglądają wszelakie reakcje na różne bodźce ze świata zewnętrznego. Ten rodzaj inteligencji jest niezmiernie ważny na prawidłowy kontakt z otoczeniem, innymi ludźmi, z którymi przebywamy na co dzień, i o najważniejsze – z nami samymi.

Jak wygląda inteligencja emocjonalna u każdego człowieka i czym się może różnić?

Inteligencja emocjonalna nie wygląda u każdego człowieka tak samo. Każdy bowiem reaguje inaczej na bodźce, które otrzymujemy z otoczenia. Określone reakcje, których uczymy się już od najmłodszych lat mogą zostać z nami na zawsze, więc ważne jest także to, żeby uczyć swoje dzieci odpowiedniego sposobu reagowania na różne sytuacje. Jest to pewnego rodzaju tarcza obronna dla nas samych. Poza tym, nieodpowiednie reakcje okazane wśród ludzi umyślnie bądź nieumyślnie, może powodować nieprzyjemne skutki naszych relacji z innymi. Każdy człowiek zupełnie inaczej postrzega świat i inaczej odbiera większość jego bodźców. Istnieją również różne zaburzenia dotyczące sfery inteligencji emocjonalnej. W momencie, gdy nasz mózg nie funkcjonuje prawidłowo, możemy mieć bardziej lub mniej zaburzone postrzeganie i ocenianie świata. Takie zaburzenie może bardzo utrudniać życie w społeczeństwie.

Jak nam pomaga posiadanie inteligencji emocjonalnej?

Dzięki temu, że posiadamy inteligencję emocjonalną, wraz z którą idzie inteligencja duchowa i popularny iloraz inteligencji – możemy sprawnie żyć, oceniać świat, który nas otacza i prawidłowo na niego reagować. Łatwiej jest nam również poznać samych siebie poprzez obiektywną ocenę naszych emocji i sposobu reagowania na różne bodźce. Nie inaczej wygląda nasza relacja z bliskimi. Inteligencja emocjonalna może być przez nas zgłębiana wraz z dorastaniem i starzeniem. Nie jest to bowiem rzecz, której można się nauczyć, tak jak konkretnego języka. Emocje są tematem bardzo rozległym, jest ich naprawdę wiele, warto więc poświęcać czas na poznawanie samego siebie i zdolności naszej inteligencji emocjonalnej. Człowiek uczy się całe życie, więc ważne jest uważne obserwowanie siebie, ludzi i świata.