Kapitał Ludzki a dotacje z Unii

Banknot 500 euro

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w całości jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, a dokładniej z interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powstał, aby „stawić czoła” Strategii Lizbońskiej, a więc jego celem jest przede wszystkim: tworzenie stałych miejsc pracy, uczynienie ze starego kontynentu miejsca, gdzie można bezpiecznie lokować inwestycje, a także podejmować pracę. Tak naprawdę bowiem rozwój ludzkiego kapitału jest kwestią kluczową, jeśli chodzi o pełne wykorzystanie zasobów pracy i wsparcie gospodarki danego państwa.

Celów, jakie mają być realizowane za sprawą programu Kapitał Ludzki, jest jednak o wiele więcej. Trzeba w tym miejscu przede wszystkim wspomnieć o pełnym wykorzystaniu ludzkiego potencjału, dzięki budowaniu nowych stanowisk pracy, adaptacji firm i ich pracowników, dbanie o wysoki poziom społeczeństwa, wyeliminowanie (lub chociażby zmniejszenie) terenów, które uznawane są za „wykluczone społecznie” itp.

Tutaj należy skupić się na:

  • zatrudnieniu
  • społecznej integracji
  • poziomowi wykształcenia
  • potencjale adaptacyjnym firm i pracowników
  • budowie administracji publicznej
  • zasadach dobrego rządzenia
  • zdrowiu zasobów pracy

Za główny cel Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powszechnie uważa się jednak wzrost zatrudnienia w danym państwie i doprowadzenie do spójności społecznej jego mieszkańców.

Wyżej opisany program może być realizowany dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej (a dokładniej rzecz biorąc z Europejskiego Funduszu Społecznego), a także dzięki pieniądzom krajowym (na które składa się budżet państwa i budżety poszczególnych samorządów). Łącznie, wszystkie środki, jakie są przeznaczone na realizację Kapitału Ludzkiego, to kwota około 11,4 miliarda euro! Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że dopuszcza się możliwość zwiększenia tej kwoty, w zależności od zapotrzebowania – mowa tu o kosztach, które można zakwalifikować jako cross-financing (w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Szkolenia z przyznawania funduszy

Fundusze unijne to sprawa skomplikowana, jednak w dzisiejszych czasach niezwykle ważna. Każdy z nas chce przecież znaleźć dobrze płatną pracę, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby być specjalistą w swojej branży, niektórzy myślą o własny biznesie lub modernizacji już działającego na rynku przedsiębiorstwa itp. Właśnie w tym wszystkim mogą pomóc fundusze z Unii Europejskiej, dzięki którym większość z wymienionych wcześniej celów może zostać zrealizowana za darmo – warto dowiedzieć się więcej u źródła: www.inicjatywaeuro.pl!

Gwiazdy z flagi UE

Aby uświadomić społeczeństwo na temat funduszy europejskich, organizowane są liczne kursy i szkolenia z tego zakresu. Na takich zajęciach kursanci mają szansę zapoznać się z podstawami prawa unijnego, z dostępnymi formami programów, z wszelkimi wymaganiami, jakie stawiane są przed wnioskodawcom, aby mogli się oni ubiegać o daną dotację, a także z zasadami prawidłowego pisania wniosków unijnych. Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się oczywista, jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Unia Europejska jest skłonna przekazać Polakom niezwykle wysoką sumę pieniędzy (na jeden program jest skłonna przekazać około 11 miliardów euro!).

Jej przedstawiciele chcą, żeby nasz kraj się rozwijał i modernizował. Chcą pomóc naszym obywatelom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i znalezieniu dobrze płatnych stanowisk pracy. Jedyne czego chce w zamian to efektów. Podsumowując: dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, przed Polakami otwierają się wielka szansa, najważniejsze więc, aby umieć z niej prawidłowo skorzystać. O prawidłowym wykorzystaniu szansy można dowiedzieć się właśnie na szkoleniu z przyznawania funduszy

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów do spraw funduszy unijnych, dzięki czemu wiedza, jaką można na nich zdobyć, jest rzetelna, a co najważniejsze aktualna, ponieważ prowadzą je ludzie, którzy na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę na ten temat. Tutaj nie ma co się wahać. Jeśli jesteś zainteresowany kwestią dofinansowania z funduszu unijnego, nie zwlekaj weź udział w szkoleniu (często darmowym) na ten temat!