Miłość w różnych koncepcjach filozoficznych

miłość 2

Miłość jest jednym ze stałych elementów życia każdego człowieka i z tego powodu jest przedmiotem ciągłych dociekań i dyskusji. Jedną z nauk, która zajmuje się pojęciem miłości, jest filozofia, a poszczególni filozofowie na przełomie wieków dzielili się swoimi przemyśleniami na jej temat. Jak zatem jest przedstawiana miłość w różnych koncepcjach filozoficznych? Co mówią o niej różne teorie i nauki?


Miłość platoniczna

Czym jest miłość? Każdy prawdopodobnie zdefiniowałby ją nieco inaczej, odwołując się do różnych wierzeń i założeń. Niektórzy być może wspomnieliby koncepcje znane z religii, kultury popularnej, czy też zasłyszane na lekcjach w czasach szkolnych. A co na ten temat mówią filozofowie?
Miłość platoniczna to prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych w szerszej świadomości koncepcji miłości. Pochodzi ona z nauk Platona, który jednak nie nazwał jej swoim imieniem – nazwę tę przyjęto później. W swoim dziele Sympozjon Platon przedstawił koncepcję miłości, która skupia się na byciu w kontakcie z tym, co piękne, z duszą i z prawdą. Jest to miłość, która nie ma nic wspólnego z seksualną relacją pomiędzy ludźmi. Stąd wzięło się również dzisiejsze potoczne nazywanie miłością platoniczną uczucia, które jedna osoba żywi do drugiej, która jej nie odwzajemnia.

Idea miłości

Idea miłości jako koncepcja stanowi najwyższą inspirację dla mężczyzny i kobiety do wydania na świat potomka. Idea miłości wykracza jednocześnie poza śmiertelne życie i jest obecna nawet po tym, kiedy ciało umiera. Co ciekawe, koncepcja ta jest przekazywana wśród ludzi w ramach kodu genetycznego, a więc jest czymś niezwykle dyskretnym, czego nie sposób dokładnie odczytać i w pełni pojąć, a co jednocześnie jest cały czas żywe. Miłość jest w tej koncepcji odpowiedzią na wszystko.

Koncepcja Schopenhauera

Jeśli chodzi o jednego z najsłynniejszych dziewiętnastowiecznych filozofów, czyli Arthura Schopenhauera, w jego opinii miłość to siła, któramiłość motywuje ludzi do prokreacji, a oprócz tego jest źródłem cierpienia i negatywnie wpływa na pozostałe sfery życia człowieka. Schopenhauer nie widział miłości jako wyidealizowanego uczucia, lecz jako coś, co ma na celu jedynie danie życia kolejnym pokoleniom.

Co o miłości mówił Fromm

W XX wieku, z kolei, Erich Fromm mówił o miłości jeszcze w inny sposób, niż jego poprzednicy. Nie zgadzał się on z romantycznym podejściem do miłości, czyli uważał, że nie jest ona czymś, co w jakiś sposób się człowiekowi przytrafia i nie można z tym nic zrobić. Dla Fromma miłość była pewną umiejętnością, którą człowiek rozwija w miarę upływu czasu. Fromm odrzucał założenie, że miłość jest czymś, co uniemożliwia człowiekowi racjonalne egzystowanie, nie widział miłości jako źródła iluzji.
Oprócz tego Fromm mówił o tym, jak ważna jest miłość do samego siebie i że nie oznacza ona dawania upustu wszelkim zachciankom i egoistycznego zachowania, lecz oznacza szacunek i dbanie o siebie. Co więcej, Fromm mówił, że kiedy dana osoba ma szacunek do samego siebie, ma go również do innych.

Poszczególne koncepcje filozoficzne podchodzą do miłości w bardzo różne sposoby. Niektóre wskazują na jej transcendentalny charakter, a inne kładą nacisk na to, aby odróżniać fantazje od rzeczywistości. Miłość pojmowana jest czasami jako nieuchwytne uczucie, którego nie sposób kontrolować, a innym razem jako niemal niszcząca siła, której jedynym realnym celem jest wydanie na świat potomków.