Nowa inwestycja budowlana – o czym należy pamiętać?

szalunki stropowe wynajem

Przygotowanie inwestycji krok po kroku jest niezwykle ważne. Nowa inwestycja budowlana to zawsze wyzwanie, które musi spełniać rygorystyczne zasady prawa budowlanego. Dodatkowo wszystkie budynki, które powstają, powinny pozytywnie przejść przez wszystkie etapy procesu inwestycyjnego w przedsięwzięciu. Zawsze należy mieć świadomość, jaki rodzaj inwestycji budowlanej powstaje. Co jeszcze jest ważne?

Uzyskanie niezbędnych zgód

Odpowiednie przeprowadzenie etapu przygotowawczego umożliwia przejście do dalszego działania. Etapy procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie muszą uwzględniać uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na budowę. Najważniejsza norma prawna dla inwestora to ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), która poucza, że inwestor jest traktowany jak jeden z uczestników procesu  budowlanego oraz nakazuje wykonanie projektu budowlanego. Ponadto nowa inwestycja budowlana musi uwzględniać:

 • Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawę o ochronie przyrody oraz Prawo wodne,
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • Prawo energetyczne,
 • Prawo geologiczne i górnicze.

Wiele gałęzi prawa sprawia, że proces inwestycyjny w świetle polskiego prawa budowlanego nakazuje uzyskanie m.in:

 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji środowiskowych uwarunkowaniach,
 • zgody na lokalizację zjazdu,
 • zgody na dogodne warunki do podłączenia wody, gazu i energii elektrycznej.

Nadzór budowlany

pracownik budowyUzyskanie pozwolenia na budowę otwiera drogę do wykonania przez pracowników robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych może zostać zlecona wykonawcy. Inwestor pozostaje jednak w obowiązku:

 • protokolarnego przekazania budowy,
 • wyznaczenia kierownika budowy,
 • wyznaczenia inspektora nadzoru budowlanego,
 • uzyskanie dziennika budowy.

Nowa inwestycja budowlana to skomplikowany, trudny i długi proces, dlatego powstanie nowego budynku musi być bardzo dobrze zaplanowane, a później nadzorowane. Inwestor musi powierzyć kierownictwo osobie uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi, ponieważ jeśli tego nie zrobi, budowla nie będzie mogła powstać. Osoba, która będzie pełnić kierownictwo powinna m.in.:

 • prowadzić dziennik budowy oraz inne dokumenty,
 • dbać o widoczność tablicy informacyjnej,
 • koordynować realizację zadań, które są związane z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia,
 • zabezpieczać teren przez wejściem na budowę osób trzech.

Wykonanie wizualizacji

Etapy procesu inwestycyjnego zakładają też wykonanie wizualizacji budynku. Ważne, aby wizualizacja była wykonana profesjonalnie. Wykonanie wizualizacji często ma duży wpływ na powodzenie sprzedaży. Zdjęcia nowej inwestycji otaczają pole budowy oraz są rozpowszechniane w mediach w celu reklamy. Amatorsko wykonana wizualizacja może zniszczyć szanse na powodzenie sprzedaży, dlatego należy zadbać o każdy szczegół. Wykonanie wizualizacji dla potencjalnych klientów jest częścią strategii marketingowej.

Wdrożenie strategii marketingowej

Nowe inwestycje budowlane, które powstają z myślą o użytkowaniu ich przez wiele osób, np. bloki lub biurowce, muszą uwzględniać działanie marketingowe. Wymyślenie i wdrożenie strategii marketingowej jest niezwykle ważne ze względu na ustalenie ewentualnych zysków i możliwych strat z inwestycji. Strategia marketingowa bazuje głównie na wskaźnikach, które będą przeznaczone na powierzchnie przeznaczone na sprzedaż. Nowy budynek, który powstaje nawet w centrum Warszawy, nie będzie budził zainteresowania, jeśli się go nie przedstawi. Nowa inwestycja budowlana powstaje w cichej i spokojnej okolicy? Z pewnością znajdą się chętni, aby w komfortowych warunkach odpocząć po pracy, ale… ktoś im musi to powiedzieć.

Realizacja budowy

Pomyślne zrealizowanie budowy nie jest możliwe bez profesjonalnego sprzętu. Aby budowa przebiegała sprawnie i planowo, należy zadbać o rusztowania i szalunki. Warto zdecydować się na kupno lub wynajem sprzętu od profesjonalnej firmy budowlanej, która świadczy usługi najwyżej jakości. Każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia oraz odpowiedniego sprzętu. Wynajem szalunków stropowych od KBS Construction to pewność wyboru profesjonalnych podpór stropowych do podpierania deskowań czy innych konstrukcji. Firma umożliwia szybki i tani transport na terenie całej Polski. Dodatkowo wszystkie systemy stropowe, szalunki ścienne oraz rusztowania od KBS Construction posiadają dokumentację techniczną, dlatego można mieć pewność o jakości oferowanych produktów.