Rodzaje aparatury pomiarowej

miernik

Aparatura pomiarowa pozwala określać parametry siły, nacisku, poziomu czy wagi. Istnieje wiele urządzeń, które pozwalają zmierzyć i przetworzyć pomiary w celu odczytania ich.

Czujniki i przetworniki siły i masy

Tego typu aparatura zawiera głównie tensometryczne czujniki oraz przetworniki sił ściskających, przemiennych i rozciągających. Są one dostępne w wielu odmianach. W zależności od wymiarów danego urządzenia, znajdują one swoje zastosowanie maszynach i mechanizmach o małych lub wielkich gabarytach.
Czujniki oraz przetworniki tensometryczne wykorzystywane są w układach automatyki. Tam wymagane jest bowiem wykonywanie pomiarów wagowych. Czujniki mogą znajdować się pod podporami platformy/ zbiornika. Poprzez połączenie ich z innymi urządzeniami, możliwe jest odczytywanie pomiaru mas czy dozowania poszczególnych surowców.
Siłomierze, wagi i specjalistyczna aparatura
Te urządzenia wykorzystywane są do pomiaru siły i masy. Zadania, jakie wykonują, to pomiary siły nacisku, ciągu, obrotu i wytrzymałość materiałów. Stosuje się je również do regulowania pracy mechanizmów dociskowych. Siłomierze występują w myjkach lub w prasach. Wykorzystuje się je do prób statycznych i dynamicznych. Rejestrują one wyniki oraz pozwalają na odczytanie informacji w komputerze. Dodatkowo, siłomierze, rejestrują statystyczną kontrolę wszystkich procesów.

Mierniki i układy pomiarowe

Miernik jest przyrządem pomiarowym, który jest wyskalowany poprzez jednostki miary wielkości, która jest mierzona. Miernik może nam pomóc w określeniu zakresu pomiarów, poboru mocy, klasy dokładności, właściwości dynamicznych oraz przeciążenie. Dodatkowo, miernik stosowany jest do określania tzw. wielkości wpływających, czyli temperatury, pola magnetycznego czy wilgotności. Mierniki można sklasyfikować poprzez sposób ekspozycji wskazań. Oprócz tego, mierniki określa się odnosząc się do nazw mierzonej wielkości lub jednostek.

Czujniki i przetworniki ciśnieniaciśnienie

Urządzenia te zapewniają nam bardzo dokładne pomiary ciśnienia podciśnienia, różnicy ciśnień, podciśnienia oraz ciśnienia absolutnego. Są one podzielone na przetworniki ciśnienia absolutnego, względnego, różnicowego i barometrycznego. Inna nazwa przetwornika ciśnieniowego, to przetwornik procesowy. Urządzenie, jakim jest przetwornik ciśnienia, przetwarza wielkość ciśnienia na sygnał przemysłowy (cyfrowy lub analogowy). Przetworniki mogą mierzyć ciśnienie cieczy, mas, gazów czy zawiesin. Przetworniki ciśnienia posiadają wyjścia przekaźnikowe, czyli presostaty.
Pomiary ciśnienia mogą obejmować nawet do kilku tysięcy barów od zera. Wartość ciśnienia ma największe znaczenie dla mechanicznej konstrukcji przetwornika. Liczy się również typ czujnika, jaki jest stosowany. W zależności od wielkości ciśnienia, stosowane są różne czujniki. Przy niewielkim ciśnieniu, wykorzystuje się precyzyjne, elektromechaniczne czujniki. Większe ciśnienie wymaga zastosowania piezorezystancyjnego czujnika.

Czujniki i przetworniki poziomu

Ten element aparatury pomiarowej służy do określania poziomu wody i nie tylko. Czujniki stosuje się w zbiornikach wodnych, studniach głębinowych oraz z wodą uzdatnioną. Ponadto, czujnik poziomu powinien znaleźć się także w przypadku pomiaru poziomu ścieków. Czujniki te wykorzystywane są zarówno w zbiornikach otwartych, jak i zamkniętych. Wyróżnia się ultradźwiękowe czujniki do wykonywania bezdotykowych pomiarów oraz hydrostatyczne sondy. Dodatkowo, skutecznym rozwiązaniem dla przemysłu jest wykorzystywanie czujników pojemnościowych. Używa się ich do pomiarów poziomu nie tylko cieczy, ale i sypkich materiałów. Tego typu czujniki umieszcza się w zbiornikach i studniach.mierniki

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Spais, która od ponad 30 lat produkuje profesjonalną aparaturę pomiarową.