Uzależnienia i ich leczenie

dlaczego walczyć z uzależnieniem

Uzależnienie jest problemem, który dotyka zarówno ciało, duszę, jak i umysł. Wymaga więc kompleksowego podejścia. Indywidualnego dla każdego pacjenta, bowiem każdy jest inny i również każdy, w inny sposób zostaje uzależnionym.

Różne formy terapii dla różnych odmian uzależnienia

Odmienne formy terapii, choć w ogólnym ich pojęciu wciąż te same, będą dotyczyły osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, gier komputerowych i wielu innych. W dzisiejszych czasach przychodzi nam zmagać się z całym szeregiem różnego rodzaju uzależnień. Pojawia się coraz więcej tych, które uznawane są pomału za jednostki chorobowe. A i ogólnie rzecz biorąc uzależnienie jest schorzeniem, które wymaga odpowiedniego podejścia i leczenia. Nie tylko pacjenta, ale również bliskich mu osób.

Leczenie medyczne i psychologiczne

Leczenie w ogólnym pojęciu polega na jednoczesnym zastosowaniu farmakoterapii, jeśli wymaga tego konkretne schorzenie oraz psychoterapii. Pierwszym etapem i na swój sposób najważniejszym, dzięki któremu wyzdrowienie jest w ogóle możliwe, staje się świadomość, że istnieje problem. Wielu typom uzależnienia można zawczasu zapobiegać. Jeśli coraz więcej bliskich osób zauważa, że alkohol, narkotyki, gry komputerowe bądź hazard zaczynają sterować naszym życiem, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z uzależnieniem. Istnieje jednak potrzeba, by zarówno bliscy, jak i ogół społeczeństwa zrozumieli, że każdorazowo jest to choroba, na którą wpływ ma wiele czynników.

jak walczyć z uzależnieniem

Odstawić nałóg

Pacjenci, u których w rodzinie występowało uzależnienie jakiegokolwiek rodzaju, przejawiają większe skłonności do powielania złych schematów. Łatwiej ulegają wpływom innych, są podatni na sugestie i znacznie łatwiej dają się wciągnąć w alkohol, narkotyki lub inne działania skutkujące szeroko pojętym uzależnieniem. W leczeniu liczy się zatem nie tylko przyznanie się przed samym sobą to tego, że istnieje problem, ale i chęć jego eliminacji. Współpraca z grupą specjalistów, z różnych dziedzin medycznych. Farmakologia staje się potrzebna, jeśli pacjent musi przejść odtruwanie organizmu bądź też, już po terapii rodzą się u niego lęki przed światem rzeczywistym. Farmakologia ma na celu pomóc mu powrócić do normalnego funkcjonowania. Do znoszenia codzienności bez konieczności wspomagania się na przykład alkoholem bądź, wykreowania umiejętności powstrzymania się od pokus, które doprowadziły do powstania uzależnienia.

Jakie techniki terapii dla uzależnionych?

Terapia wykorzystuje szereg modeli, technik i metod stosowanych w leczeniu, ale ustalana jest indywidualnie z pacjentem, ponieważ na pierwsze miejsce wysuwają się jego potrzeby, oczekiwania i możliwości. Niekiedy może wykorzystywać dwie lub trzy techniki terapeutyczne, innym razem stosowany jest szereg dostępnych modeli terapeutycznych. Nawet dwa pozornie podobne przypadki wymagają indywidualnego podejścia, bowiem już sama przyczyna, zgoła odmienna, będzie skutkowała koniecznością zastosowania innego podejścia. I to zarówno względem pacjenta, jak i najbliższych mu osób, które również muszą uczestniczyć w procesie leczenia, by samemu radzić sobie lepiej z trudnościami, ale i umieć okazać odpowiednie wsparcie dla osoby uzależnionej.