Kiedy lekarzowi potrzebny jest prawnik?

Kiedy lekarzowi potrzebny jest prawnik?

Czasem może dojść do sytuacji gdy pacjent oskarża lekarza o błąd medyczny. Wiąże się to z faktem, że świadomość praw, które im przysługuje jest coraz większa.

Prawnik może być lekarzowi potrzebny w trakcie postępowań dyscyplinarnych związanych ze stosunkiem pracy oraz postępowań przed sądami lekarskimi. Sytuacją, w której najbardziej przydaje się pomoc prawna, są przede wszystkim karne i cywilne sprawy sądowe dotyczące błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta.

Sytuacje, w których lekarzowi może być potrzebny prawnik

Specjalista, jakim jest prawnik potrzebny jest lekarzowi przede wszystkim w momencie, gdy medyk zostanie postawiony w stan oskarżenia w związku z podejrzeniem popełnienia błędu lekarskiego. Za błąd tego typu uznaje się postępowanie sprzeczne z uznanymi powszechnie zasadami wiedzy medycznej, nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie, które doprowadziło do powstania szkody u pacjenta. Lekarz może być oskarżony o popełnienie błędu lekarskiego i w efekcie potrzebować specjalizującego się w prawie medycznym prawnika, w sytuacji, gdy:

  • wystawi diagnozę nieistniejącej choroby,
  • nie zdiagnozuje choroby występującej,
  • wybierze nieprawidłową metodę lub sposób leczenia,
  • przeprowadzi operację w niewłaściwy sposób,
  • nie dopełni funkcji administracyjnych,
  • dopełni funkcji administracyjnych w niewłaściwy sposób.

Oskarżenie przeciwko lekarzowi wnoszone przez pacjenta nabiera mocy, gdy:

  • na skutek działania lekarza doszło do rozstroju zdrowia, naruszenia czynności narządu, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci pacjenta,
  • na skutek działania lekarza doszło do wyrządzenia pacjentowi szkody majątkowej lub niemajątkowej,
  • pomiędzy działaniem lekarza a negatywnym skutkiem dla zdrowia pacjenta występuje wyraźny związek przyczynowo-skutkowy.

Pacjent, który czuje, że stał się ofiarą błędu lekarskiego, może dochodzić swoich praw na drodze cywilnej lub karnej. Może on również oskarżyć lekarza o naruszenie praw pacjenta i na drodze cywilnej dochodzić do uzyskania zadośćuczynienia.

Przykładem naruszenia praw pacjenta jest nieudzielenie pacjentowi odpowiednio szczegółowych informacji na temat przeprowadzanego zabiegu medycznego, co powoduje, że udzielona przez pacjenta zgoda na jego przeprowadzenie nie może być w pełni świadoma.

W każdej z opisanych sytuacji postawiony w stan oskarżenia lekarz powinien skorzystać z usług prawnika, który udzieli mu niezbędnych porad prawnych i będzie dbał o jego interesy w trakcie postępowania sądowego.

W czym może pomóc lekarzowi prawnik?

Prawnik specjalizujący się w prawie medycznym świadczy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej lekarzy, zarówno działających prywatnie, jak i w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne do zapewnienia ochrony prawnej tej grupie zawodowej i prowadzenia spraw dotyczących błędów lekarskich i naruszenia praw pacjenta.

Prawnik będący specjalistą z zakresu prawa medycznego zajmuje się także kwestią dostępu do informacji medycznych oraz ochroną danych osobowych w placówkach medycznych z zachowaniem wytycznych wprowadzonych przez Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych.

Prawnicy dla lekarzy działają także w zakresie negocjacji umów medycznych i przekształcenia podmiotów leczniczych, a ich usługi mogą przyjąć formę stałej obsługi prawnej.

Dlaczego warto skorzystać z usług prawnika?

Postawienie w stan oskarżenia w związku z podejrzeniem o popełnienie błędu lekarskiego to dla lekarza sytuacja niezwykle trudna i stresująca. Osoby otrzymujące pozew często nie znają przysługujących im praw i nie wiedzą, w jaki sposób mogą się bronić i dochodzić swoich racji przed sądem.

W sytuacji, gdy stawką jest dobre imię lekarza, a często także prawo do wykonywania przez niego zawodu, podejmowanie działań związanych z procesem na własną rękę wiąże się z wielkim ryzykiem. Sprawy o błędy lekarskie są ponadto niezwykle angażujące, mogą bowiem ciągnąć się przez wiele lat. Z tych względów najbezpieczniejszym i najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalizującego się w prawie medycznym prawnika, który wybierze właściwą drogę postępowania i w profesjonalny sposób będzie reprezentował lekarza w sądzie.

Jakiego prawnika wybrać?

Specjalizująca się w prawie medycznym Kancelaria Pawelczyk Kozik świadczy profesjonalne usługi prawne dla lekarzy. Oferuje wsparcie w postępowaniach toczonych przed sądami lekarskimi oraz sprawach sądowych dotyczących błędów medycznych i naruszeń praw pacjenta. Odpowiedni prawnik dla lekarzy z Kancelarii Pawelczyk Kozik, reprezentuje interesy medyków zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych, zapewniając fachowe doradztwo na każdym kroku postępowania.