Najczęstsze awarie kanalizacyjne

Najczęstsze awarie kanalizacyjne

Aby określić przyczyny, które najczęściej są powodem awarii kanalizacji, trzeba zacząć od samego początku. Warto jest wiedzieć, że nie wszystkie awarie kanalizacyjne to zatkane rury czy pęknięcia. Bardzo często bowiem, hydraulicy mają do czynienia z problemem, który nie powstał w trakcie eksploatacji rur – są to niesprawdzone rury, które zostały zamontowane głęboko pod gruntem. Rury mogą być nieszczelne lub częściowo uszkodzone na długo przed ich zamontowaniem. Może to być wina wady produkcyjnej lub uszkodzenia powstałego w trakcie transportu itp. Konieczne jest zatem dokładne sprawdzanie i staranne wybieranie rur. Liczy się również dobór firmy, której zadaniem będzie zamontowanie sieci kanalizacyjnej w danym rejonie. Ważnym jest także, aby udrażnianie i czyszczenie kanalizacji dokonywane było na bieżąco.

1.Uszkodzenia rur w trakcie ich używania. Awarie kanalizacyjne dość często powstają wskutek nieprawidłowego zamontowania rur lub niestosowania się do przepisów i wytycznych. W rurach mogą gromadzić się pozostałości korozyjne, które z biegiem czasu nawarstwiają się, blokując odpływ wody. Dodatkowo, powstające w rurach uszkodzenia, zarysowania i ubytki, również są związane z nieprzestrzeganiem przepisów.

Czyszczenie kanalizacji - ZOTO Warszawa2.Nieszczelności w przewodzie kanalizacyjnym. Tego typu problemy są niestety dość częstym powodem awarii. Dość łatwo o nieszczelność przewodów, zwłaszcza w przypadku zastosowania złych uszczelek łączących rury. Duży wpływ ma sposób wykonania całej instalacji – im bardziej starannie jest ona zamontowana, tym mniej możemy martwić się o powstanie jakichkolwiek awarii i uszkodzeń. Uszkodzenia mogą również powstać, gdy roboty są wykonane niedbale lub nieumiejętnie.

3.Przeszkody w instalacji kanalizacyjnej. Jest to rodzaj awarii, który również zalicza się do najczęstszych. W momencie, gdy zastosuje się niepasujące uszczelki do rur (za duże lub za małe), może się pojawić w kanalizacji wiele elementów, które przedostaną się do rur przez niewielką przestrzeń. Mogą to być kamienie, ziemia, a nawet korzenie drzew. Nie wolno więc stosować absolutnie części, które posiadają ubytki lub rysy.

4.Podłączenie rur do niewłaściwej sieci. Jeśli do przewodów kanalizacyjnych podłączone są niewłaściwe przykanaliki, może to skutkować wieloma częstymi awariami. Przewody kanalizacyjne muszą się bowiem łączyć z odpowiednimi kanalikami (sanitarnymi, deszczowymi czy ściekowymi).

5.Zniekształcenia rur i wygniecenia. Jeśli na i w rurach zauważymy widoczne i charakterystyczne uszkodzenia, absolutnie nie należy ignorować tego faktu. Istotne jest bowiem to, czy dany typ uszkodzenia był widoczny i rozpoznawalny na samym początku tuż przed zamontowaniem ich do sieci kanalizacyjnej.

6.Przemieszczenia oraz rozsunięcia rur. Ten typ awarii powstaje w przypadku, gdy podłoże pod wykonanie kanalizacji zostanie przygotowane w sposób co najmniej nieprawidłowy. Istotne w tym przypadku jest również zbyt częsta zmiana poziomu wód gruntowych.

Wszystkie rodzaje awarii kanalizacyjnych są do naprawienia, jednak lepiej byłoby uniknąć powstania samej awarii za wszelką cenę. Nie zawsze jest to możliwe, jednak warto wiedzieć, że im wcześniej wykryjemy wadę, uszkodzenie lub ubytek w rurze czy w uszczelkach, tym  szybciej zostanie ona usunięta. Nieprawidłowe części – za małe, za duże lub uszkodzone – powinny od razu zostać usunięte z materiałów, które służą do budowy instalacji kanalizacyjnej. Trzeba pamiętać, że różnego rodzaju usterki i uszkodzenia powodują czasowe wstrzymanie czynności, za jakie odpowiedzialne są instalacje kanalizacyjne. Znaczy to tyle, że naraz wiele domów może zostać odcięta od wody natychmiast. Niezależnie, czy chodzi o dopływ świeżej wody do kranów czy odprowadzanie zużytej wody do przewodów kanalizacyjnych.