Narzędzia przydatne w pracy audytora ISO 9001

Narzędzia przydatne w pracy audytora ISO 9001

Audytor wewnętrzny to bardzo odpowiedzialna rola, która wiąże się wieloma obowiązkami. ISO 9001 i zarządzanie jakością pozwalają na zwiększenie efektywności działań w firmie i poprawienie wyników, a także polepszenie zadowolenia z wykonywanej pracy przez pracowników na różnych szczeblach. Jakie narzędzia powinien znać dobry audytor wewnętrzny? Gdzie i jak się ich nauczyć?

ISO 9001 – co to znaczy?

Norma ISO 9001 to znana na całym świecie i powszechnie respektowana norma uznawana za podstawę systemów zarządzania jakością w różnego rodzaju organizacjach czy przedsiębiorstwach. Normy ISO 9001 są na tyle ogólne, ale szczegółowo opisane, że uznaje się, iż pasują do profilu firmy bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.

ISO 9001 to systemy zarządzania jakością, które wprowadzają zasady m.in. nadzoru nad dokumentacją, usystematyzowania zarządzania zasobami, czyli czynności związane stricte z działalnością organizacji, ale także opisują dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta, porównania procesów czy jakości wyrobów.

8 zasad ISO 9001

Przedmiotem normy zarządzania jakością ISO 9001 jest osiem zasad jakości:

  1. zorientowanie na klienta,
  2. przywództwo,
  3. zaangażowanie ludzi,
  4. podejście procesowe,
  5. systemowe podejście do zarządzania,
  6. ciągłe doskonalenie,
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji,
  8. wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 – obowiązki

W pracy audytora ISO 9001 konieczne jest posiadanie wiedzy o normach i standardach, a także umiejętność oceny efektywności wdrożonych działań. Rolą audytora wewnętrznego ISO 9001 jest głównie sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z ISO 9001. Prawidłowa ocena spełnienia ośmiu zasad ISO 9001 jest możliwa tylko wtedy, gdy audytor wewnętrzny dokonuje obiektywnej kontroli, dokładnie i wnikliwie obserwując, a także traktując personel bezstronnie. Audytor wewnętrzny powinien wyróżniać się także umiejętnością wyciągania jasnych i jednoznacznych wniosków.

Dobrze wykonany audyt wewnętrzny umożliwia polepszenie zasad i wartości w firmie oraz usprawnienie działalności przedsiębiorstwa.

Pomocne narzędzia w pracy audytora ISO 9001

Nowoczesne narzędzia mogą okazać się pomocne w pracy audytora, ale nie wolno zapominać, że nawet najlepsze narzędzia nie zastąpią celów i planów strategicznych audytu. Narzędzia takie jak analiza SWOT, MSA czy FMEA pozwolą jednak na napisanie lepszego raportu, wyciągnięcie lepszych wniosków i zaproponowanie efektywniejszych rozwiązań. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 powinien umieć z zaangażowaniem i sumiennością obserwować procesy, analizować dokumentację i zwracać uwagę na istotne aspekty podczas tworzenia listy pytań kontrolnych. W obiektywnym podejściu i umiejętności wykrycia niezgodności pomagają narzędzia, które trzeba najpierw poznać i przećwiczyć.

Gdzie nauczyć się korzystać z narzędzi audytora ISO 9001?

Sam audyt wewnętrzny jest narzędziem, które pozwala na sprawdzenie zgodności systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ze stawianymi wymaganiami. Aby jak najlepiej wykonać audyt, kontroler może dysponować instrumentami (własnymi narzędziami), dzięki którym łatwiej osiągnąć cel i zweryfikować normy ISO 9001. Dobry audytor powinien wiedzieć kiedy i jakich narzędzi może użyć, aby skutecznie i efektywnie wykorzystać swoje możliwości. To od audytora zależy bowiem, czy audyt wewnętrzny doprowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. Naukę narzędzi warto powierzyć ekspertom i profesjonalistom, którzy prowadzą specjalnie przygotowane szkolenia dla audytorów.

Jakie szkolenie audytora ISO 9001 aby poznać narzędzia?

Bureau-Veritas-logo-400x400Wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną warto zdobyć na kursach organizowanych przez centrum szkoleniowe takie jak Bureau Veritas. W poznaniu narzędzi pomoże np. szkolenie Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rej. w CQI/IRCA), które jest zaprojektowane, prowadzone i nadzorowane według specyfikacji wydanej przez IRCA. Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia dostępne dla audytorów i wspomagające ich działanie. Co więcej, uczestnicy mają możliwość przećwiczenia każdej części teoretycznej, co pozwala na kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, co pozytywnie wpływa na wizerunek audytora.