Odpady budowlane – jak bezpiecznie je usunąć?

Odpady budowlane – jak bezpiecznie je usunąć?

Na placu budowy czy też podczas realizacji rozbiórki lub remontu nieodłączną częścią tego typu procesów jest powstawanie sporej ilości odpadów budowlanych. Mogą one być dość sporym problemem, ponieważ według prawa nie można ich traktować jak zwykłych śmieci.

Odpady budowalne muszą być segregowane, składowane oraz utylizowane lub poddawane recyklingowi w odpowiedni i zgodny z wszelkimi przepisami sposób. Jest to wymagane przez obowiązujące obecnie prawo, a w przypadku niestosowania się do niego, nie tylko szkodzimy środowisku, ale możemy narażać się także na różnego rodzaju kary i grzywny. Warto więc wiedzieć, jak w odpadnie sposób postępować z odpadami budowlanymi, dlaczego nie można ich traktować jak zwykłych śmieci oraz z czym może wiązać się nieprawidłowa utylizacja odpadów budowlanych?

Czym są odpady budowlane i jak powinno się je usuwać?

Odpady budowlane to dość szeroka i różnorodna grupa odpadów, do której zaliczyć można m.in. gruz betonowy, ceglany i ceramiczny, usunięty tynk, gips, cement, płyty kartonowo-gipsowe, tapety, stolarkę okienną i drzwiową, odpady instalacyjne, materiały pokryć dachowych, elementy ceramiki np. płytki lub armatura ceramiczna, instalacje metalowe i PVC, złom i stal zbrojeniowa, odpady z tworzyw sztucznych i drewna, materiały izolacyjne, styropian itd. Ponadto gleba i grunt z wykopów, czy różnego rodzaju resztki chemii budowlanej, farby czy kleje również należą do tej grupy. Prowadząc prace remontowe, rozbiórkę lub inne prace budowalne, należy zadbać o to, aby wszystkie odpady powstające w wyniku tych działań były składowane w bezpieczny i zgodny z wszelkimi przepisami sposób. W tym celu najczęściej wykorzystuje się specjalny kontener na gruz we Wrocławiu, dzięki któremu można w bardzo łatwy i skuteczny sposób segregować odpady, a następnie przetransportować je w celu utylizacji lub recyklingu. Co jednak w sytuacji, gdy samodzielnie realizujemy jakiś nieduży remont w domu i chcemy pozbyć się powstałych w jego wyniku odpadów? W takiej sytuacji możemy również oddać te odpady w przeznaczonych do tego Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dlaczego odpadów budowlanych nie traktuje się jak zwyczajnych śmieci?

Tego typu odpady wymagają odpowiedniego postępowania, ponieważ mogą zawierać różnego rodzaju elementy, materiały czy składniki, które mogą być w jakiś sposób niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów żywych lub zagrażać środowisku. Z tego też względu tak istotną kwestią jest prawidłowa segregacja odpadów budowlanych i składowanie ich w przeznaczonych do tego kontenerach. Następnie wszelkie tego typu elementy powinny trafić do zakładów zajmujących się ich utylizacją lub też recyklingiem. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie ich szkodliwego działania na środowisko, a także odzyskanie wszelkich cennych surowców w procesie recyklingu. Przetwórstwo odpadów budowlanych i nie tylko jest więc bardzo korzystne zarówno ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych. 

Z czym może wiązać się nieprawidłowa utylizacja odpadów budowlanych?

Nieprawidłowa utylizacja odpadów budowlanych może wiązać się z wieloma różnymi konsekwencjami i nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Pierwszym problemem jest tutaj oczywiście ryzyko negatywnego wpływu na środowisko wszelkich nieprawidłowo składowanych i utylizowanych odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych. Często tego typu elementy mogą zawierać różnego rodzaju szkodliwe dla środowiska substancje czy materiały. Z tego też względu tak istotna jest ich prawidłowa utylizacja.

budowa

Kolejnym problemem jest również to, że odpady te często zawierają sporo różnych surowców, które mogą zostać odzyskane i wykorzystane ponownie. Mowa tutaj np. o czystym gruzie, który po rozdrobnieniu może służyć jako dodatek do różnego rodzaju zapraw wykorzystywanych w budownictwie, czy też o złomie, który również może zostać wykorzystany ponownie po przetopieniu lub w swojej oryginalnej formie. W sytuacji, gdy w nieprawidłowy sposób obchodzimy się z odpadami budowlanymi, nie trafią one w miejsce, w którym będą mogły zostać poddane recyklingowi, co sprawia, że tracimy sporo cennych surowców. Warto więc wiedzieć, jak gospodarować takimi odpadami i w jaki sposób je utylizować, aby nie szkodzić tym samym środowisku i jednocześnie uzyskiwać pewne korzyści ekonomiczne.