Po co i jak często należy badać wzrok

Po co i jak często należy badać wzrok

Regularne poddawanie się badaniom wzroku pozwala w porę wykryć liczne choroby, wśród których część może nie dawać objawów od razu. Często pacjenci, którzy z różnych powodów nie mieli jeszcze okazji przebadać stanu zdrowia swoich oczu, mogą odczuwać strach związany z wizytą. Tymczasem nie ma ku temu większych powodów, dlatego że rutynowe badania są całkowicie bezinwazyjne. Poniższy artykuł odpowiada na następujące pytania:

  • Co ma na celu badanie wzroku?
  • Jakie wady można wykryć podczas badań?
  • Jak często należy badać wzrok i do kogo należy się zwrócić?

Co ma na celu badanie wzroku?

Jego głównym zadaniem jest skontrolowanie stanu zdrowia gałek ocznych i wykrycie chorób i dolegliwości na możliwie najwcześniejszym etapie, co pomaga uniknąć konieczności stosowania bardziej inwazyjnych metod leczenia. To najbardziej ogólne wyjaśnienie, jednak tak naprawdę odpowiedzi mogą być różne. Wiele zależy od rodzaju zastosowanych badań. Przykładowo, badanie tonometrem (mierzenie ciśnienia gałki ocznej) ma na celu zdiagnozowanie jaskry, a zastosowanie foropteru ma na celu pomoc w dobraniu właściwej mocy okularów lub soczewek kontaktowych.

Jakie wady można wykryć podczas badań?

Podstawowe badania wzroku, obejmujące m.in.

Badania autorefraktometrem, ułatwiają dobor właściwych okularów lub soczewek, a także może być sygnałem do wykonania bardziej zaawansowanych badań.

Autorefraktometria, jaką można wykonać m.in. w salonie optycznym Manufaktura Wzroku Szczecin, ma charakter orientacyjny, dlatego też ważny jest stały kontakt z pacjentem, opisującym swoje odczucia.

Inne badania, takie jak badanie dna oka czy też pomiar ciśnienia, dostarczają nieco dokładniejszych danych na temat stanu zdrowia pacjenta. Tonometria jest szczególnie ważna w przypadkach takich jak podejrzenie jaskry, nadciśnienia gałki ocznej, czy też kontrola stanu wzroku po przeprowadzeniu operacji.

Najwięcej informacji, jeśli chodzi o podstawowe metody badania wzroku, dostarcza badanie dna oka. Jest ono szczególnie ważne, jeżeli zmagasz się z wadą wzroku powyżej 3,5 dioptrii, a także w przypadku dostrzegania w polu widzenia czarnych plamek, błysków, czy też masz kłopoty z prawidłowym widzeniem barw. Przykładowe informacje, związane z funkcjonowaniem oczu, jakie można uzyskać podczas badania, to ocena stanu siatkówki, zwyrodnienia błony naczyniowej lub plamki żółtej, czy też zbadanie stanu naczyń krwionośnych lub siatkówki.

salon optyczny Szczecin

Jak często należy badać wzrok i do kogo należy się zwrócić?

Badanie wzroku można wykonać u optometrysty, w którego zakresie kompetencji leży m.in:

  • przeprowadzanie badań diagnostycznych, pozwalających na określenie stanu zdrowia oczu i zakresu nieprawidłowości,
  • sprawdzanie ostrości wzroku poprzez określenie ruchu gałki ocznej, pola widzenia, czy też pomiar ciśnienia śródgałkowego,
  • diagnozowanie wad widzenia obuocznego, wraz z ustalaniem indywidualnego programu leczenia,
  • ustalanie wady refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność, prezbiopia),
  • dobór metody korekcji wady wzroku.

Badanie wzroku można wykonać m.in. we wspomnianej już Manufakturze Wzroku, gdzie z pomocy optometrysty można skorzystać od poniedziałku do soboty.

Na koniec pozostaje pytanie, jak często należy badać stan oczu?

Pacjenci poniżej 40. roku życia, którzy nie zmagają się z chorobami wymagającymi częstszej kontroli, powinni badać wzrok nie rzadziej niż co dwa lata. Po ukończeniu 40 lat należy udawać się na wizytę nie rzadziej niż raz na rok. Pamiętaj przy tym, że w wielu przypadkach częstotliwość wizyt będzie ustalana indywidualnie i może oznaczać konieczność częstszego umawiania się na spotkania, lub wręcz przeciwnie – zdarza się czasem, że wizyta jest konieczna znacznie rzadziej, niż jest to standardowo określane.