Uprawnienia audytora wewnętrznego – gdzie je zdobyć?

Uprawnienia audytora wewnętrznego – gdzie je zdobyć?

Statystyki pokazują, że coraz więcej chętnych pragnie zdobyć uprawnienia audytora wewnętrznego. Nic w tym dziwnego, gdyż za popularnością takiego stanowiska przemawia między innymi stabilne miejsce zatrudnienia i dosyć wysokie wynagrodzenie. Nie można jednak zapomnieć, że audytor wewnętrzny powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do tego, aby móc wykonywać swój zawód i nieustannie podnosić kwalifikacje.

Zmieniające się warunki na rynku oraz aktualizowane ustawy prawne doprowadziły do tego, że aby zostać audytorem wewnętrznym należy spełnić cały szereg wymogów. Samo uzyskanie niezbędnych kwalifikacji nie jest natomiast prostym procesem. Dlatego też warto sprawdzić w jaki sposób zdobyć uprawnienia na audytora wewnętrznego, które później przejdą proces weryfikacji.

Charakterystyka stanowiska audytora wewnętrznego

Czym właściwie zajmuje się audytor wewnętrzny? Jego praca wbrew pozorom nie polega jedynie na przeprowadzaniu audytów według przygotowanego wcześniej arkusza, a następnie proponowanie działań korygujących. Jego zakres obowiązków jest znacznie szerszy. Do jego zainteresowań zaliczyć należy między przede wszystkim poszukiwaniem nowych, bardziej opłacalnych pod wieloma względami rozwiązań dla przedsiębiorstwa.

Chodzi tutaj o sprawowanie kontroli nad wieloma sektorami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Począwszy od sektora finansowego, zarządzanie zasobami ludzkimi czy działaniami operacyjnymi. W zależności od tego czym zajmuje się dana organizacja, audytor wewnętrzny będzie dostosowywał swoją pracę do tego, aby jak najmocniej wykorzystać dostępne mu zasoby (na przykład finansowe, informatyczne).

To, co jest istotne w pracy audytora to fakt, że musi on posiadać szeroką, ale jednocześnie nieustannie aktualizowaną wiedzę poświadczoną licznymi certyfikatami. Na całym świecie audytorów wewnętrznych zrzesza organizacji IIA (The Institute of Internal Auditors), która nie tylko kontroluje ich pracę, ale również przyznaje uprawnienia i rozlicza z kwalifikacji.

Praca audytora wewnętrznego sprowadza się zatem do systematycznego przeprowadzania kontroli oceny czynników funkcjonowania przedsiębiorstwa, które mają za zadanie przynieść zyski organizacji. Efekty jego pracy są podstawą do tego, aby wprowadzić modernizację w działaniu firmy i obrać właściwą ścieżkę rozwoju.

Audytor wewnętrzny – uprawnienia

Audytor wewnętrzny musi posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadawane są przez organizacje IIA. Audytorem może zostać pracownik do tego wytypowany. Aby jednak spełniać swoją funkcję powinien on przejść szkolenie, mające na celu zapoznanie go z systemem zarządzania jakością ISO odpowiednim do organizacji. Ostatecznie audytor wewnętrzny powinien zatem posiadać certyfikat audytora wewnętrznego ISO otrzymanego od akredytowanej jednostki.

Oprócz standardowych wymogów stawianych przed chętnymi na certyfikację audytora wewnętrznego (obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, wykształcenie wyższe czy chociażby pełną zdolność do czynności prawnych), powinien on również zdobyć szereg wymogów. Konieczne jest posiadanie m.in. jednego z certyfikatów CIA, CGAP lub CISA. Mile widziane są również innego rodzaju uprawnienia audytora wewnętrznego.

Jednak to certyfikat CIA stanowi podstawę do przyznania uprawnień na audytora wewnętrznego.

W jaki sposób zdobyć uprawnienia audytora wewnętrznego

Od maja 2008 roku certyfikacja CIA odbywa się w formie testów komputerowych (Computer–Based Testing), które odpłatnie może wykonać każdy. Warto tutaj jednak spełniać wszystkie istotne wymogi, gdyż rejestracja w systemie CCMS zostanie zweryfikowana przez odpowiednią jednostkę. Dopiero po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej możliwe jest przystąpienie do egzaminu, który trwa około 3 godzin.

pracownicy

Jednostki certyfikujące na audytora wewnętrznego prowadzą również liczne szkolenia, które umożliwiają bezproblemowe zaliczenie egzaminu. Szkolenie pozwala także zapoznać się ze wszystkimi wytycznymi późniejszej pracy – jak na przykład sposobu weryfikacji otrzymanych uprawnień.

Weryfikacja uprawnień audytora wewnętrznego

Samo otrzymanie certyfikatu CIA po zdanym egzaminie to jednak nie wszystko. System CCMS zobowiązuje audytorów wewnętrznych do nieustannego pogłębiania swoich kwalifikacji, a co się z tym wiąże – koniecznością zdobycia i zaraportowania aż 40 godzin szkoleniowych. Raport należy umieścić w systemie do końca grudnia każdego roku, a dotyczy to przede wszystkim audytorów czynnych zawodowo.

Taki system weryfikacji uprawnień i wiedzy audytorów wewnętrznych ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług, a tym samym – uniknięciu pomyłem i poważnych konsekwencji finansowych i zawodowych.