Czym jest ISO 27001?

Jak wdrożyć ISO 9001

Informacja to jedno z najważniejszych aktywów każdej organizacji, mające bezpośredni wpływ na jej rozwój i codzienne działanie lub problemy i ewentualny upadek. Nie ma wątpliwości, że to właśnie informacja wymaga najwyższego stopnia ochrony odpowiedniego zarządzania zdolnego zapewnić przejrzyste standardy bezpieczeństwa informacji. Jednym z najlepszych obecnie sposobów zbudowania takiego systemu jest skorzystanie z wytycznych normy ISO 27001 – jedynego zbioru standardów dotyczących Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obowiązującego na całym świecie. Czym jest norma, jakie są jej założenia i w jaki sposób wpływa na działanie firmy?

ISO 27001 – podstawowe założenia

Standard ISO 27001 to opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma opracowana pod kątem zarządzania bezpieczeństwem Informacji w firmach bez względu na ich rozmiar czy branżę działalności. Norma opisuje wygląd prawidłowo skonstruowanego, możliwego do poddania niezależnej ocenie i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który wesprze pracę nad zabezpieczaniem wszelkich danych finansowych, poufnych informacji, czy też danych osobowych klientów przechowywanych przez firmę.

Można przyjąć, że ISO 27001 to jedyny tego typu międzynarodowy zbiór standardów i dobrych praktyk w obrębie bezpieczeństwa informacji, dokumentujący w sposób formalny zaangażowanie firmy w ochronę danych i informacji będących w jej posiadaniu. Założenia ISO, choć trudne do wdrożenia ze względu na ich dużą szczegółowość i konieczność pracy nad wszystkimi obszarami działalności firmy, są w rzeczywistości dość logicznym i rozsądnym zestawem wymagań koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w firmie.

Jednym z podstawowych elementów, na której skupia się ISO 27001 jest konieczność identyfikacji i eliminacji ryzyka na każdym etapie produkcyjnym i w każdym aspekcie działalności firmy. Integralność bezpieczeństwa zostaje naruszona zwykle tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy, dlatego też według ISO, do procesu wdrażania i kontrolowania zgodności z wytycznymi normy należy zaangażować każdą osobę zaangażowaną w działalność firmy.

Korzyści płynące z wdrożenia ISO 27001

Wdrożenie w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o wymagania i certyfikowanego do normy ISO 27001 to proces wymagający i pracochłonny, jednak niosący ze sobą wiele wymiernych korzyści, które zdecydowanie rekompensują trud wprowadzania normy w życie. Jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa informacji, na który norma kładzie szczególny nacisk, jest identyfikacja ryzyka oraz wprowadzanie właściwych zabezpieczeń, które zupełnie wyeliminują lub pozwolą zarządzać owymi zagrożeniami.

Kolejnym atutem pracy w oparciu o normę ISO 27001 jest uświadomienie sobie skali obszarów działalności firmy posiadających warte ochrony informacje oraz związanego z nimi ryzyka. Wielu przedstawicieli nowoczesnych, rozwiniętych technologicznie firm zdaje się nie rozumieć, że zagrożenia w stosunku do informacji nie płyną tu wyłącznie ze strony wirtualnych hakerów, w kierunku informacji przechowywanych na komputerach. Zagrożenia mogą pojawić się wszędzie, a ich rozpoznanie jest kluczem do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Ostatnią, choć niewątpliwie niemniej istotną zaletą korzystania z wytycznych ISO 27001, a szczególnie certyfikowania stworzonego przez siebie systemu jest szansa na zdobycie zaufania zarówno ze strony klientów, jak i specjalistów w branży, kontrahentów czy osób zaangażowanych w rozwój firmy. Dzięki certyfikatowi mogą oni zyskać pewność, że twoja firma robi wszystko, by zapewnić informacjom najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W jaki sposób ISO 27001 wpływa na działanie firmy?

Z poziomu korzyści, jakie płyną z wdrożenia ISO widać doskonale, że opracowany na podstawie normy system pozwoli firmie rozwinąć swoje skrzydła i poszerzyć zakres działalności o zupełnie nowych kontrahentów dzięki zapewnieniu im dowodów na spełnienie wszystkich światowych standardów bezpieczeństwa.

ISO 27001 to również jeden z najlepszych sposobów na spełnienie wymagań RODO – założenia normy w dużym stopniu pokrywają się z tymi obowiązującymi obecnie w Europie przepisami. ISO 27001 tworzy podstawowe ramy zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych w firmie, gwarantując dotarcie do skutecznych rozwiązań przeciwdziałania zagrożeniom i eliminowania ich zanim staną się realne.

Wdrożenie ISO 27001 jako podstawy zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie wcale nie musi być procesem niewykonalnym, całkowicie zmieniającym dynamikę działania firmy. Założeniem konstruktorów normy było stworzenie zasad, które przy odpowiednim podejściu można zaadaptować w każdej firmie, bez względu na to w jak złym stanie jest obecnie jej bezpieczeństwo.

Artykuł powstał dzięki współpracy z ins2outs