Co warto wiedzieć o branży transportowej?

Co warto wiedzieć o branży transportowej?

Skrótem TSL określana jest branża związana z transportem, spedycją i logistyką. W Polsce od lat, a dokładniej od momentu transformacji, coraz bardziej zyskiwała ona na znaczeniu. Następnym kamieniem milowym w jej ciągłym rozwoju było otworzenie granic po wstąpieniu do wspólnoty Europejskiej. Nie można też zapomnieć o fakcie, że dynamiczne poszerzanie się usług transportowych, spedycyjnych oraz logistycznych związane jest ze zjawiskiem tworzenia się szeroko pojętej globalnej wioski. Świat podlega ciągłemu procesowi globalizacji, a jednym z jego najważniejszych następstw jest tworzenie się zupełnie nowych rynków zbytu na najróżniejsze produkty. Wszystkie muszą zostać odpowiednio przetransportowane, a ponieważ ich liczba nieustannie rośnie, także sektor usług transportowych oraz logistycznych się intensywnie rozbudowuje. Wracając jednak do definicji samej branży TSL, warto nieco wyjaśnić jej poszczególne części składowe.

Na początku był transport

Można stwierdzić, że usługi transportowe są stare, niemal jak świat. Już w starożytności przecież niektóre dobra były przewożone na spore odległości. W tym czasie liczba transportowanych produktów, jak i dystanse, na jakie były one przenoszone, pozostawały nadal ograniczone. Zwłaszcza w porównaniu ze współczesnymi ofertami transportowymi nie wydają się one zbyt istotne. Nie można jednak zupełnie pozbawiać znaczenia tych pierwszych form transportu. Ponieważ wyznaczyły one początek rozwoju usług, które obecnie osiągają nadzwyczajną skalę. Powiedzieć o współczesnym transporcie, że jest potężną branżą byłoby dużym niedomówieniem. Stanowi on bowiem jeden z najpotężniejszych sektorów gospodarczych o olbrzymim zróżnicowaniu oraz zasięgu pełnionych usług. Co więcej, kondycja branży transportowej jest odzwierciedleniem sytuacji całej gospodarki światowej. Gdy inne sektory działają intensywnie i są w fazie rozwoju, korzysta na tym również i transport. Firmy z nim związane mają o wiele więcej zleceń. Jeżeli w gospodarce dzieje się natomiast źle, spada ogólna konsumpcja, a co za tym idzie ograniczona zostaje stała produkcja, wtedy usługi transportowe również nie są tak potrzebne.

pks24

Skomplikowane pojęcia branży transportowej – spedycja

Czym jest natomiast spedycja? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka oczywista, choć wielu ludzi ma minimalne pojęcie odnośnie znaczenia tego właśnie terminu. Na pewno można stwierdzić, że spedycja jest istotnym elementem branży TSL, czyli transportu, spedycji oraz logistyki. Zgodnie z jej najpopularniejszymi cechami, jak również w oparciu o aktualne przepisy prawne, można stwierdzić, że spedycja odnosi się do planowania transportu w taki sposób, aby ładunek skutecznie dotarł w odpowiednim terminie pod konkretny adres. Trudno więc zaprzeczyć, że jest ona ściśle związana z samym przewozem towarów. Zresztą ich transport to jeden z najważniejszych elementów składowych spedycji.

Logistyka podstawą całej gospodarki

Ostatni ważny element branży TSL to właśnie logistyka. Jest ona dosłownie fundamentem współczesnego oraz zglobalizowanego świata. Obejmuje ona wszystkie działania związane z przenoszeniem wszelkich dóbr. W jej ramach mieści się więc zarówno transport jak i spedycja. Jednak sama logistyka stanowi o wiele szersze pojęcie, ponieważ zadania logistyczne polegają na mądrym rozlokowaniu dóbr z uwzględnieniem przeróżnych kryteriów. Zadaniem logistyki, jest optymalne przeprowadzenie dobra z punktu A do punktu B.

Zadaniem logistyki jest najbardziej możliwe skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie transportu konkretnego towaru. Bardzo istotna jest minimalizacja ogólnych kosztów transportu, a także generalna optymalizacja działań, prowadząca do osiągnięcia zaplanowanych celów w jak najszybszy i najlepszy z możliwych sposobów.

Zatem logistyka zajmuje się ciągłą minimalizacją kosztów, potencjalnych strat i czasu trwania transportu danego towaru, jednak przy stałym zachowaniu odpowiedniego poziomu i jakości zapewnianych usług. Dziedzina ta wpływa na ogólne kreowanie popytu na dane produkty, a przez to, również preferencje klientów. W dużej mierze poprawia ona jakość procesu zarządzania w wielu obszarach.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą MawoGroup – usługi dla firm transportowych. W ofercie firmy znajduje się wsparcie przy obsłudze księgowej, prawnej, realizacja rozliczeń kierowców oraz przeprowadzanie szkoleń