Czy to prawda, że rozwód jest kosztowny?

Czy to prawda, że rozwód jest kosztowny?

Wiele par przez dłuższy czas nie podejmuje decyzji o rozwodzie w obawie o wysokie koszty samej rozprawy rozwodowej, podział majątku, przyznaniem opieki nad dziećmi, czy alimentów. Koszty rozwodu zależą w dużej mierze od samych małżonków. Jeśli wszystkie sprawy zostaną wcześniej przez nich omówione i ustalone, to koszty rozwodu nie są wysokie. W innym przypadku niestety, ale koszty rozwodu wzrastają.

Rozwody – dlaczego warto skorzystać w pomocy prawnej?

Sprawy podlegające pod prawo opiekuńcze i rodzinne mogą być bardzo skomplikowane, dlatego warto w kwestii rozwodu, gdy w grę wchodzi dobro małoletnich dzieci lub podział majątku, zatrudnić adwokata z profesjonalnej i doświadczonej kancelarii prawnej. Pomoc prawnika zajmującego się sprawami rodzinnymi jest w przypadku rozwodu nieoceniona. Przyczynia się do szybszego rozwiązania zawiłych kwestii z powodu ogromnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu często zawiłych spraw.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie lub podziałem majątku wsparcie profesjonalisty może okazać się niezbędne. Tu niezwykle istotna jest fachowa wiedza. Nie warto ryzykować niekorzystnego orzeczenia sądu z powodu pominięcia zbyt ważnych szczegółów, które w konsekwencji mogą zaważyć na zakończeniu sprawy. Profesjonalne wsparcie adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym jest kluczowe dla osób, decydujących się na rozwód we Wrocławiu – mając pewność, że ktoś dopilnuje wszystkich formalności, do całej sprawy będziemy podchodzili z dużo mniejszym stresem.

Ile kosztuje rozwód?

Cena rozwodu może być bardzo różna i zależy od stopnia jej skomplikowania. Uzależniona jest bowiem od wielu czynników, jakim są między innymi opłata sądowa w wysokości 600 złotych, ponoszona przez osobę, która wnosi pozew o rozwód. Jeśli sprawa kończy się orzeczeniem rozwodu bez wskazywania winy któregokolwiek z małżonków, zwracana jest połowa wcześniej wpłaconej kwoty, czyli 300 złotych.

W rzadkich przypadkach sąd może zająć się kwestią podziału majątku, ale tylko wtedy, gdy nie wydłuży to sprawy, a małżonkowie ustalili wszystko między sobą przed orzeczeniem rozwodu. W takiej sytuacji trzeba wnieść opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych w przypadku zgodnego podziału majątku lub 1000 złotych w przypadku spornego jego podziału. W sytuacji posiadania przez małżonków nieletnich dzieci pojawić się może opłata w wysokości 40 złotych za zabezpieczenie roszczenia na przykład kontaktów z dziećmi, a także 200 złotych za wniosek o eksmisję współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Sprawy rodzinne adwokat Wrocław

Dodatkowe koszty rozwodu

Koszty rozwodu mogą być znacznie wyższe ze względu na składane przez małżonków wnioski związane z:

  • opinią biegłych sądowych,
  • mediacją,
  • powołaniem kuratora rodzinnego,
  • zatrudnieniem profesjonalnego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego,
  • kosztami związanymi z uzyskaniem alimentów.

Ile kosztuje opinia biegłych sądowych?

Koszty rozwodu zwiększają dodatkowe opłaty związane ze składanymi przez współmałżonków wnioskami. Gdy współmałżonkowie posiadają małoletnie dzieci i nie mogą dojść do porozumienia w kwestii częstotliwość kontaktów z nimi lub sprawowania władzy rodzicielskiej, wtedy sąd zasięga opinii Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Koszt jej waha się od 500 do 1000 złotych.

Ile kosztuje mediacja?

Sąd może skłóconych i nie mogących dojść do porozumienia małżonków skierować na postępowanie mediacyjne, które ma doprowadzić do ugodowego załatwienia spornej kwestii przy udziale profesjonalnego mediatora. Koszt jej wynosi około 500 złotych, wliczając w to cenę pierwszego spotkania i każdych kolejnych, a także zwrot kosztów przejazdu, korespondencji, wynajmu pomieszczenia.

Prawnik rodzinny Wrocław

Ile kosztuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego?

Sąd biorąc pod uwagę dobro małoletnich dzieci w trakcie rozwodu rodziców zarządza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego w celu sprawdzenia atmosfery w domu rodzinnym małoletniego, a także w jakich warunkach wychowuje się dziecko. Jego koszt wynosi około 80 złotych.

Koszty zatrudnienia profesjonalnego wsparcia ze strony adwokata

Koszt zatrudnienia adwokata zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Za jego udział w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie oraz bez wspólnych dzieci trzeba zapłacić około 1500 złotych. Przy bardziej skomplikowanych stanie faktycznych oczywiście opłaty ulegają powiększeniu, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron lub zabezpieczeniem małoletnich dzieci. W cenę rozwodu wlicza się następujące czynności: zaznajomienie się ze stanem faktycznym, złożenie pozwu, następnie udział w rozprawach, często długotrwałych, konieczność tworzenia wniosków o zabezpieczenie i innych pism procesowych. Gdy małżonkowie pozostają w konflikcie, sprawa rozwodowa może znacząco się wydłużać, co generuje dodatkowe koszty.