Jak uzyskać pomoc prawną dla lekarzy?

Jak uzyskać pomoc prawną dla lekarzy?

Rosnąca świadomość wśród Polaków i liczba składanych do sądu pozwów m.in. o odszkodowanie za błąd medyczny to sytuacja, w której lekarze coraz częściej muszą zgłaszać się po fachową pomoc. Jakie są możliwości skorzystania z pomocy prawnika? Dlaczego warto walczyć o swoje prawa z pomocą specjalisty?

Usługi prawne dla lekarzy z ramienia izby lekarskiej

Izba lekarska może udzielać pomocy prawnej lekarzom lub stwarzać dogodne warunki do jej udzielenia. Jednym z przykładów na to może być program “Prawnik dla Lekarza”, w ramach którego lekarze będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach takich, jak:

  • ochrona dóbr osobistych,
  • roszczenia deliktowe (odpowiedzialność cywilnoprawna wynikająca z czynu niedozwolonego),
  • sprawy karne,
  • dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi,
  • kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym, prawem pracy, prawem karnym i medycznym. 

Przydzielenie obrońcy z urzędu

Czasem zdarza się, że skorzystanie z pomocy adwokata przekracza możliwości finansowe lekarza. Wówczas możliwe jest staranie się o przydzielenie obrońcy z urzędu. W takiej sytuacji należy wykazać, że koszty wynajęcia adwokata znacznie nadszarpną budżet przeznaczony na utrzymanie siebie i rodziny. 

Wniosek o ustalenie obrońcy z urzędu składany jest razem z wnioskiem o umorzenie kosztów sądowych (może być też złożony osobno). Do wniosku należy złożyć dodatkowo oświadczenie o majątku, dochodach, źródłach utrzymania i stanie rodzinnym. 

Warto tutaj pamiętać, że sąd nie może odmówić przydzielenia obrońcy z urzędu, argumentując odmowę korzystaniem przez lekarza z nieodpłatnych porad prawnych lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

Zatrudnienie prawnika lub kancelarii prawnej

Jest to najlepsze możliwe rozwiązanie, choć generuje większe koszty niż wyżej wymienione propozycje. Do obrony praw lekarza konieczny jest specjalista, posiadający biegłość nie tylko w kwestiach prawnych, lecz także w medycznych, co znacznie ułatwi komunikację pomiędzy prawnikiem a lekarzem, a także pomoże obrońcy lepiej ustalić fakty związane z postępowaniem, np. będzie on w stanie określić, czy zachodzą podstawy do podważenia orzeczeń wydawanych przez biegłych sądowych. W takim przypadku prawnik będzie doskonale wiedział, gdzie szukać okoliczności przemawiających na korzyść klienta, a także, w jakich źródłach szukać niezbędnej wiedzy dodatkowej. 

Czy dana kancelaria obsługuje również pacjentów?

To pytanie może wydać się nieco specyficzne i oczywiście nie ma w tym nic złego – większość kancelarii prawnych, świadczących pomoc z zakresu prawa medycznego, kieruje swoją ofertę zarówno do lekarzy, jak i do pacjentów, zdarzają się jednak miejsca, gdzie prawnicy ograniczają swoją pomoc jedynie do lekarzy. Z czego to wynika?

Doświadczeni prawnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że obrona lekarza wymaga przyjęcia zupełnie innej perspektywy, niż obrona pacjenta. Zupełnie inna jest tutaj strategia procesowa, zmieniają się argumenty, dlatego też może się zdarzyć, że prawnik zastrzeże sobie obsługiwanie jedynie lekarzy lub wyłącznie pacjentów. 

Może mieć to swoje dobre strony, jednak zdolność do świadczenia pomocy obu stronom pomoże zdobywać większe doświadczenie praktyczne i zyskać znacznie szerszy ogląd, ułatwiając tym samym  poruszanie się w świecie prawnych zawiłości, związanych z kolejnymi sprawami. 

lekarz

W jakich sytuacjach może być konieczna pomoc prawna dla lekarzy?

Jak już o tym wspomnieliśmy, w sądach coraz częściej składane są pozwy o popełnienie błędu medycznego. Świadomość pacjentów w tym zakresie wzrasta, dlatego też tak ważne jest skorzystanie z pomocy fachowca. Prawnik może pomóc w sporządzeniu odpowiednich pism, ustaleniu skutecznej linii obrony, może reprezentować swojego klienta w sądzie, a także może przewodzić mediacjom. Zakres możliwości adwokata jest naprawdę szeroki, a jego skuteczne działania mogą pomóc w uniknięciu wysokich kar finansowych lub pozbawienia wolności.