Jak założyć firmę detektywistyczną?

Jak założyć firmę detektywistyczną?

Samo założenie firmy detektywistycznej nie jest skomplikowane i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wszystko co musimy zrobić, to uzyskać licencję detektywa i zarejestrować swoją działalność w rejestrze działalności detektywistycznej, który prowadzi MSW.

Warunki przyznania licencji detektywistycznej

Aby uzyskać taką licencję należy dostać nienaganną opinie, wydawaną przez policję, nie można być karanym za umyślne przestępstwo, a jeżeli pracowaliśmy wcześniej w sądzie, policji lub wojsku nie możemy mieć w aktach zwolnienia dyscyplinarnego.  W skrócie, należy wykonać 4 kroki:

  • 1. Należy uzyskać licencję lub nawiązać współprace z kimś, kto taką licencję posiada
  • 2. Zakładamy firmę detektywistyczną
  • 3. Składamy wniosek o wpis do rejestru działalności detektywistycznej
  • 4. Prowadzimy swoją działalność i rygorystycznie przestrzegamy wytycznych i prawa.

Obowiązki i prawa detektywa

Zanim jednak podejmiemy decyzję, o założeniu takiej działalności, warto wiedzieć czym tak naprawdę detektyw się zajmuje.

Ustawa wskazuje, że „są  to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych.”

W dalszym, szczegółowym ujęciu kompetencji detektywa, ustawa wskazuje, ze ma on prawo do zajmowania się sprawami wynikającymi ze stosunków prawnych, gospodarczych, płatniczych osób fizycznych i prawnych, ma prawo sprawdzać wiarygodność klientów firm ubezpieczeniowych i zgłoszonych przez nich szkód, ma prawo do poszukiwania osób zaginionych lub też ukrywających się, zagubionego mienia osobistego.

psychoza
Praca detektywa nierzadko należy do wyzwań. Musimy zmagać się z przestępcami, osobami groźnymi. Wnikamy do pewnych grup, zdobywamy poufne informacje, ryzykując często, że wszystko zakończy się niepowodzeniem.

Jest on również upoważniony do gromadzenia informacji w kwestii toczącego się postępowania karnego, postępowania odnośnie oszustw skarbowych lub innych postępowań związanych z wykroczeniami prawa karnego. Jak widać detektyw posiada bardzo duży zakres kompetencji, dzięki czemu jego praca może być naprawdę ciekawa. Może on działać na zlecenia dużych firm, nawet wielkich koncernów, jak i małych przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Z uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu, detektywi muszą szczególnie zadbać o tajemnice źródeł informacji, ochronę wszelkich danych osobowych, jak i gospodarczych.

Zawarcie umowy z klientem musi zawsze występować w formie pisemnej, jeżeli detektyw będzie zajmować się sprawą, w której jest prowadzone postępowanie karne ma obowiązek poinformować o tym organ prowadzący tą sprawę. Zignorowanie tej wytycznej może nawet spowodować karę do 2 lat pozbawienia wolności. Po wykonaniu śledztwa detektyw ma obowiązek przedstawić klientowi cały raport, który musi zawierać wszystkie czynności prowadzone w tej sprawie od dnia zawarcia umowy, po datę zakończenia śledztwa. Kopię takiego sprawozdania, detektyw przechowuje do 2 lat po zakończeniu śledztwa lub do momentu zakończenia działalności.