Kontrola pracy kierowców w firmie transportowej

Kontrola pracy kierowców w firmie transportowej

Zawód kierowcy to praca, na którą decyduje się obecnie spora ilość osób. Jest to spowodowane tym, że wynagrodzenie na tym stanowisku jest zazwyczaj bardzo atrakcyjne, branża transportowa stale się rozwija, co daje nowe możliwości, a ponadto sama praca wydaje się być przyjemna, szczególnie dla osób lubiących jazdę samochodem.

Warto jednak pamiętać, że praca kierowcy nie opiera się wyłącznie na prowadzeniu pojazdu i transportowaniu ładunku, ale do jego obowiązków należy również wiele innych czynności, które są bardzo ważne i podlegają kontroli.

O jakie aspekty należy dbać firmie transportowej?

Branża transportu stale się rozwija, ponieważ odgrywa ona bardzo ważną rolę w kontekście całej gospodarki. Z tego względu wiele osób decyduje się obecnie na założenie własnej firmy transportowej. Z pewnością dużą zachętą są zyski, na jakie mogą liczyć właściciele dobrze prosperujących firm transportowych. Prowadzenie firmy transportowej jest jednak dość trudne, ponieważ wymaga dbania o wiele bardzo istotnych aspektów i stałego kontrolowania swojej działalności. Z pewnością jedną z ważniejszych kwestii jest nadzór i kontrolowanie tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej firmie transportowej, a w szczególności kierowcy, przestrzegają wszelkich przepisów, jakie ich obowiązują. Oczywiście również sam pracodawca musi stosować się do szeregu różnych przepisów, po to, aby mieć pewność, że jego działalność prowadzona jest w sposób legalny. W kwestii kierowców bardzo ważną sprawą jest ewidencja i rozliczanie czasu pracy. Prawo wymaga zarówno od kierowcy, jak i pracodawcy rejestrowania czasu pracy kierowcy, w celu określenia jego wynagrodzenia, a także kontrolowania tego czy stosuje się on do ogólnie przyjętych zasad i przepisów pracy.

Jakie istnieją systemy kontroli kierowców?

Przedsiębiorstwa transportowe objęte są bardzo wieloma przepisami prawnymi, które regulują sposób, w jaki mogą one funkcjonować. Przepisy te odnoszą się również do kierowców, a regulacje dotyczące czasu ich pracy, pomagają zapanować nad ruchem ulicznym i zwiększyć bezpieczeństwo jego uczestników. Same przepisy jednak nie są wystarczające, ponieważ aby dały one wymagany skutek, wszyscy muszą się do nich stosować. Z tego względu tak istotną rolę odgrywa nadzór i kontrola kierowców. Tą kwestią zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD). PIP kontroluje kierowców, pod względem różnych aspektów ich zatrudnienia m.in. sprawdzeniu podlegają umowy, zapisy z tachografów, czas pracy, urlopy, szkolenia BHP i inne tego typu kwestie. Do głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy więc nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności tych dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.

Inspekcja Transportu Drogowego to organ, który również kontroluje kierowców oraz przedsiębiorstwa transportowe, ale pod nieco innym kątem. Zadaniem ITD jest kontrola kierowców i firm transportowych pod względem przepisów w zakresie szeroko rozumianego transportu drogowego. Może to być kontrola dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego, przestrzegania zawartych w umowach warunków, kontrola stanu technicznego pojazdów, kontrolowanie tego czy kierowcy stosują się do przepisów ruchu drogowego i regulacji dotyczących ich czasu pracy i wiele innych.

Czym charakteryzuje się system monitoringu GPS?

Monitoring GPS to bardzo przydatny system, który pozwala na śledzenie wszystkich pojazdów posiadających nadajnik GPS, jakie znajdują się we flocie danej firmy. Dzięki temu firma może mieć stałą kontrolę nad tym, gdzie w danym momencie znajduje się dany pojazd, jaką trasę przejechał itd. System monitoringu GPS, znacząco usprawnia pracę i pozwala na lepsze kontrolowanie ruchu floty i tym samym skuteczniejsze zarządzanie firmą. Rozwiązanie to sprawdza się znakomicie w firmach, które posiadają dużą flotę pojazdów i chcąc znacząco usprawnić transport i zmniejszyć jego koszty, poprzez lepsze planowanie tras przejazdów i związane z tym oszczędności paliwa, lub też unikanie opłat drogowych. Dzięki monitorowaniu lokalizacji pojazdów można dużo lepiej zarządzać ich trasą przejazdu, co często przekłada się na szybszą realizację zleceń oraz mniejsze koszty transportu, a dodatkowo jest to też pewnego rodzaju zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.