Na czym polega filozofia TQM?

Na czym polega filozofia TQM?

Konkurencyjność rynku towarów i usług niejako wymusza na przedsiębiorstwach lepsze zarządzanie jakością, aby finalnie dostarczyć produkt, który zyska grono stałych konsumentów. Wymaga to zmiany podejścia na całym etapie produkcji, a także wprowadzenia innych sposobów zarządzania zespołem oraz zaangażowania pracowników.

Nieustanne ulepszanie produktów oraz usług w odpowiednich warunkach poprzez wykorzystywanie nowych technologii, prowadzi do znacznej przewagi na rynku gospodarczym. Jednocześnie podnoszenie kwalifikacji kierownika oraz pracowników, a także przygotowanie odpowiedniego środowiska pracy to wszystko, co charakteryzuje filozofię TQM.

Filozofia TQM w zarządzaniu jakością

Filozofia TQM, a dokładnie Total Quality Management, w tłumaczeniu oznacza kompleksowe zarządzanie jakością. Powstała w latach 40. XX wieku przez komitet, który miał na celu wspierać działania wpływające na poprawę efektywności japońskich przedsiębiorstw. W efekcie wprowadzenia zasad TQM japońska gospodarka przeszła transformację, co sprawiło, że Japonia stała się jednym z najbardziej znaczących państw na świecie.

Stworzenie przez amerykańskich i japońskich badaczy nowej koncepcji rozumienia jakości, a także jej roli w tworzeniu konkurencyjności na rynku, pozwoliło na stworzenie 8 podstawowych zasad zarządzania przedsiębiorstwem.

Filozofia Total Quality Management to sposób zarządzania organizacją, która koncentruje się przede wszystkim na nieustannej poprawie jakości, opierając się przy tym na zaangażowaniu pracowników. W efekcie udaje się wypracować technikę, która sprzyja budowaniu długotrwałej relacji z klientem, a także zyskuje pozytywny wizerunek w oczach społeczeństwa. TQM uznawane jest za swoistego rodzaju kulturę przedsiębiorstwa, która udoskonala efektywność całej firmy. W oparciu o pracę zespołową, organizacja osiąga coraz to lepsze wyniki.

Filozofia TQM opiera się na trzech podstawowych założeniach, które stanowiły źródło do opracowania zasad filozofii:

 • skoncentrowanie działań firmy na potrzebach potencjalnych konsumentów,
 • współpracę zespołową pracowników i kierownictwa, poprzez podnoszenie ich kwalifikacji i zaangażowania,
 • zmianę stylu myślenia oraz ustanowienie nowej strategii zarządzania jakością.

Zasady filozofii TMQ

Pomimo tego, że TMQ zostało już wpisane w wiele międzynarodowych norm ISO, w dalszym ciągu jest postrzegane jako filozofia, nie zaś jako gotowa strategia zarządzania jakością. Na Total Quality Management składa się 8 zasad, które mają na celu zachęcenie przedsiębiorstw do wdrożenie odpowiednich kroków, mających na celu zapewnienie lepszej jakości. Zasady TQM to:

 1. Orientacja na klienta – ulepszanie produktu lub usługi powinno opierać się na konkretnych oczekiwaniach klientów.
 2. Przywództwo – kierownictwo, które potrafi wyznaczyć cele oraz kierunek działania dla pracowników, stworzenie odpowiedniego środowiska do realizacji celów.
 3. Zaangażowanie pracowników – ulepszanie produktu powinno odbywać się przez w pełni zaangażowany zespół, który zna cel i podnosi swoje kwalifikacje.
 4. Podejście procesowe – opracowanie procesów poprzez mapowanie, wskazanie kierunku działania.
 5. Podejście systemowe do zarządzania – odpowiednie rozpoznanie i zdefiniowanie powiązanych ze sobą procesów systemowych.
 6. Ciągłe doskonalenie – nieustanne doskonale produktu jako podstawowy cel kompleksowego zarządzania jakością.
 7. Podjęcie decyzji na podstawie dostępnych faktów.
 8. Obustronne korzystne relacje z dostawcami – współpraca.

Korzyści wprowadzenia kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa decyduje się na wdrożenie filozofii TQM zyskują spore korzyści. Nie tylko budują pozytywne relacje z klientem, ale również docierają do nowych, potencjalnych konsumentów, którzy byliby zainteresowani ich produktami. Jednocześnie produkty są dostosowane pod konkretne wymagania klientów. Zwiększają tym samym swoją konkurencyjność na rynku, generując większe zyski, zmniejszając tym samym koszty.

Dodatkową zaletą zmiany strategii kompleksowego zarządzania jakością jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi pracowników i angażuje ich do pracy zespołowej. W efekcie pracownicy odczuwają satysfakcję i zadowolenie z pracy, co przekłada się na bardziej efektywne funkcjonowanie organizacji. Nie można również zapomnieć o nieustannych doskonaleniu produktów, odpowiadającym potrzebom współczesnego świata.

Wprowadzenie TQM wiąże się jednak z koniecznością podjęcia określonych kroków i wdrożenia strategii opartej m.in. na międzynarodowej normie ISO 9001. Norma ISO 9001 to system organizacji pracy wewnątrz przedsiębiorstwa, skupiającego się na lepszym zarządzaniu jakością oraz wartościowej współpracy z klientami.

Audyt i certyfikacja normy ISO 9001 w organizacji pomoże wdrożyć TQM i uzyskać wszystkie korzyści z tym związane.