Syn narkoman – jak mu pomóc?

Syn narkoman – jak mu pomóc?

Narkoman to osoba uzależniona od narkotyków, czyli cierpiąca z powodu nabytego stanu zaburzenia zdrowia fizycznego i psychicznego, charakteryzującego się odczuwaniem przymusu zażywania środków posiadających działanie narkotyzujące. Osoba ta doświadcza zmian w dotychczasowym zachowaniu, traci również zdolność do kontrolowania swojego postępowania, w tym spożycia substancji psychoaktywnych.

Dlaczego tak ważne jest okazanie wsparcia bliskiej osobie zmagającej się z uzależnieniem od narkotyków?

Osoby zmagające się z uzależnieniem od narkotyków doświadczają zazwyczaj podwyższonego stresu, który wynika z utraty szacunku ze strony społeczeństwa. Narkomani często są adresatami ataków personalnych, padają również ofiarą agresji słownej. Są stopniowo spychani na margines społeczny, przez co czują się wykluczeni i mają wrażenie, że każda napotkana osoba jest ich wrogiem. Odepchnięta osoba zamyka się w sobie, odcina od reszty społeczeństwa i szuka pocieszenia w używce, co skutkuje pogłębieniem się uzależnienia. By przerwać to błędne koło, bliscy narkomana powinni przede wszystkim starać się przekonać go, iż wciąż istnieją ludzie, którym na nim zależy i którzy chcą mu pomóc. Konieczne jest zburzenie muru, jaki osoba uzależniona wybudowała wokół siebie i zapewnienie o wsparciu, na jakie może liczyć ze strony rodziny i przyjaciół. Tylko w ten sposób można przywrócić narkomana społeczeństwu i być w stanie udzielić mu konicznej pomocy.

Czego nie mówić synowi narkomanowi?

Rodzice, którzy chcą pomóc synowi narkomanowi, powinni zacząć od przeprowadzenia z nim szczerej rozmowy. Ważne jest jednak, by powstrzymali się od wytykania błędów i pouczania. Powinni postawić się w miejscu swojego syna i postarać się zrozumieć jego problemy bez oceniania i ostracyzmu. W trakcie rozmowy rodzice winni wykazać się cierpliwością i spokojem, oferując swoje wsparcie i zapewniać o miłości do syna bez względu na trawiący go nałóg. Istotne jest, by traktować uzależnienie od narkotyków jako chorobę, nie przejaw słabości charakteru. Nałóg powinien być postrzegany jako schorzenie, które musi zostać wyleczone, a nie „kara za grzechy”, nie należy więc go demonizować.

Czego nie robić?

Udzielenie pomocy synowi uzależnionemu od narkotyków nie jest łatwe. Zadanie to jest szczególnie trudne, gdy zmagający się z nałogiem człowiek nie zdaje sobie sprawy z posiadanego problemu. Rodzice w żadnym wypadku nie powinni więc usuwać szkód wyrządzonych przez uzależnionego syna, ani podejmować żadnych innych działań służących ukryciu problemu przed światem. Narkoman musi stawić czoło konsekwencjom nałogu i skonfrontować się ze skutkami działań podejmowanych pod jego wpływem. Rodzice powinni wykazać się cierpliwością i być w stanie powstrzymać swoje opiekuńcze instynkty, gdyż tylko to pozwoli uzależnionemu synowi dostrzec popełniane przez siebie błędy i rozpoznać negatywny wpływ narkotyków na własne życie. Bliscy narkomana muszą przy tym pamiętać, by nie zaniedbywać własnych potrzeb. W żadnym wypadku nie mogą oni dopuścić do sytuacji, w której są emocjonalnymi zakładnikami uzależnionego od narkotyków syna lub doświadczają z jego strony agresji.

Podjęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień

Najlepszym sposobem na wyleczenie uzależnienia od narkotyków jest podjęcie terapii w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień. Narkoman musi jednak sam wykazywać chęć podjęcia terapii, dlatego rodzice powinni więc robić wszystko, co w ich mocy, by skłonić go do zgłoszenia się do odpowiedniego ośrodka. Nie mogą przy tym uwierzyć w zapewnienia, że narkoman zerwie z nałogiem na własną rękę. Samodzielne odstawienie narkotyków jest bowiem niezwykle trudne z uwagi na występowanie silnych objawów abstynencyjnych, takich jak nudności, wymioty, bóle głowy, gorączka oraz zachowania agresywne i autoagresywne. Dolegliwości tego typu nie tylko prowadzą do szybkiego złamania abstynencji, lecz stanowią również zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia narkomana. Podjęcie terapii w ośrodku leczenia uzależnień pozwala uniknąć powikłań ogólnomedycznych i psychiatrycznych odstawienia narkotyków, dając pacjentowi większe szanse na skuteczne pokonanie nałogu.

Leczenie narkomaniinarkotyki

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom przeprowadza profesjonalne leczenie narkomanii. Pacjenci placówki pozostają pod opieką wysoce wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów, którzy czuwają nad właściwym przebiegiem procesu odwykowego. Dbają oni o dobrostan fizyczny i psychiczny walczących z nałogiem narkotykowym osób, oferując im wsparcie medyczne i psychologiczne.