Testowanie i audytowanie zabezpieczeń zgodnych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji – jak powinno wyglądać?

Testowanie i audytowanie zabezpieczeń zgodnych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji – jak powinno wyglądać?

Regularne przeprowadzanie audytu stanowi element niezbędny do obiektywnego wykrycia nieprawidłowości oraz następującego po nim wprowadzenia optymalnych działań służących do zwiększenia efektywności oraz podniesienia poziomu jakości.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji również podlegają procesowi audytowania. Jak w takim przypadku powinien przebiegać audyt i kto powinien go przeprowadzić?

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

Współczesny świat oznacza między innymi niesamowitych rozmiarów ekspansję technologiczną. Systemy informatyczne operują codziennie na ogromnej ilości danych. Część z nich to dane wrażliwe, narażone na przekazywanie, pobieranie, a ostatecznie nawet wykradnięcie. Pojawienie się potrzeby cyfrowej ochrony takich informacji stworzyło fundament pod stworzenie systemów informatycznych służących do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, czyli w skrócie SZBI jest strategią działania zgodną z normą ISO/IEC 27001. Ma na celu chronić dostęp do danych osobowych oraz wszelkiego rodzaju informacji poufnych. Jest to zadanie szczególnie istotne w dobie współczesnych ataków hakerskich oraz wykradania danych wrażliwych. System ten został opracowany z myślą o ciągłym rozwoju procesów koniecznych do optymalizacji ochrony danych. Działa w oparciu o regulaminy, instrukcje, polityki bezpieczeństwa oraz procedury na mocy ustawy o ochronie danych osobowych.

Korzystają z niego nie tylko duże konglomeraty i koncerny, ale de facto każde przedsiębiorstwo dysponujące i obracające w przestrzeni cyfrowej informacjami poufnymi. Przepisy prawa regulują konieczność zadbania działalności o bezpieczeństwo danych. Odnoszą się do tego między innymi takie rozporządzenia jak:

  • RODO, mające na celu ochronę informacji o osobach fizycznych, a także regulująca sposób obracania i przetwarzania ich. Obowiązuje na terenie państw Unii Europejskiej.
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, które standaryzuje procedury z zakresu cyberbezpieczeństwa. Dotyczy ono wszelkich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, będących beneficjentami usług ochrony cyfrowej.

Korzyści ze stosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zastosowanie SZBI niesie za sobą wiele korzyści. Oprócz oczywistej ochrony danych, uwiarygadnia daną firmę w oczach potencjalnych klientów oraz pozytywnie wpływa na wizerunek, gdyż dba o bezpieczeństwo przetwarzanych, często poufnych informacji.

System zarządzania ich bezpieczeństwem polega na łączeniu ze sobą analizy zagrożeń oraz ocenie ewentualnych zagrożeń czyhających ze strony złodziei danych wrażliwych.

Jak audytować system zarządzania bezpieczeństwem informacji?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji, z uwagi na wciąż zmieniające się możliwości technologiczne oraz pojawianie się co raz to nowych zagrożeń ze strony ochrony danych, powinien być regularnie audytowany. Proces ten pozwala na obiektywne dostrzeżenie uchybień bezpieczeństwa, a także ciągłe doskonalenie istniejących już metod i procedur ochraniających wrażliwe informacje.

Audyt tego rodzaju powinien zostać przeprowadzony przez osobę lub zespół osób niestronniczych, będących w stanie przeanalizować system bez wcześniejszych założeń i uprzedzeń, które przeszły zgodne z normą ISO 27001 szkolenie.

system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Proces audytowania pozwala ocenić stan zgodności z normą unijną, zidentyfikować obszary informatyczne, potencjalnie narażone na cyberataki oraz na podstawie zinterpretowanej dokumentacji – zaplanować i wdrożyć nowe procedury bezpieczeństwa. Zapewnia również możliwość stworzenia nowych lub poprawienia zastałych schematów zarządzania systemem oraz skontrolowania i odnalezienia źródła dotychczasowych incydentów związanych z utratą danych poufnych.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji może być dodatkowo testowany za pomocą zewnętrznych i wewnętrznych testów penetracyjnych systemów informatycznych utrzymywanych w danym przedsiębiorstwie czy instytucji zarządzającej danymi osobowymi. Audytorzy powinni w takiej sytuacji posiadać stosowne certyfikaty, potwierdzające konieczną na ten temat wiedzę oraz umiejętności.

Dobry audyt powinien składać się z kilku istotnych etapów:

  • ustalenia celu,
  • dostosowaniu zaleceń pod badaną jednostkę,
  • określenia konkretnych procedur oraz kolejności ich realizacji,
  • dobrania sprecyzowanych narzędzi badawczych,
  • zbadania najważniejszej dokumentacji,
  • wykonania testów oceniających stan zgodności,
  • zebrania, zanalizowania oraz ostatecznego przedstawienia uzyskanych wyników.

Tak zakończony proces pozwala na dobranie odpowiednich środków zaradczych oraz wdrożenie efektywnych działań, które usprawnią oraz umocnią system.