Zawodowy kierowca w Niemczech – kwalifikacje, czas pracy, wynagrodzenie

Zawodowy kierowca w Niemczech – kwalifikacje, czas pracy, wynagrodzenie

Kierowca zawodowy to profesja, która cieszy się w Niemczech dużym zainteresowaniem i jest niezbędna do prowadzenia wielu przedsięwzięć gospodarczych i działania większości branży. Jednocześnie, praca ta wiąże się z pewnymi wymaganiami, jakie trzeba spełnić, chcąc pracować na stanowisku kierowcy zawodowego w Niemczech. 

Wymagania te to m.in. konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji, licencji, ale także stosowanie się do wszelkich przepisów prawnych wykonując tę pracę, za którą dana osoba uzyskuje wynagrodzenie. W niniejszym artykule omówimy te kwestie i przyjrzymy się bliżej warunkom pracy kierowców zawodowych w Niemczech, a także tym, co należy zrobić, aby uzyskać tego typu zatrudnienie u naszych zachodnich sąsiadów. 

Jakie kwalifikacje i dokumenty są niezbędne do tego, aby zostać zawodowym kierowcą w Niemczech?

Aby zostać zawodowym kierowcą w Niemczech, należy spełnić kilka wymagań i uzyskać odpowiednie kwalifikacje oraz dokumenty. Przede wszystkim, trzeba mieć ukończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kategorii C lub D, w zależności od rodzaju pojazdu, którym chce się kierować. Wymagane jest także posiadanie zaświadczenia o odpowiednim stanie zdrowia fizycznego oraz psychicznego, a także brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów. 

Kolejnym krokiem jest zdobycie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierowcy zawodowego w Niemczech, których ważność należy odnawiać co 5 lat. Ostatnim etapem jest rejestracja w odpowiednich instytucjach i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych w Niemczech oraz w przypadku przewozów międzynarodowych, w krajach, przez które będą przemieszczać się pojazdy.

kieorwca

Czas pracy kierowców w Niemczech

Czas pracy kierowców w Niemczech jest regulowany przez przepisy prawa i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drodze oraz ochronę zdrowia kierowców. Zgodnie z niemieckimi przepisami, kierowca nie może prowadzić pojazdu ciężarowego lub autobusu dłużej niż 9 godzin dziennie, z wyjątkiem dwóch dni w tygodniu, w których może prowadzić pojazd przez maksymalnie 10 godzin. 

Tygodniowy maksymalny czas pracy kierowców w Niemczech to 48 godzin, ale limit ten może zostać także wysłużony do 60 godzin, jednak jedynie wtedy, gdy średni czas pracy danej osoby na przestrzeni 4 miesięcy nie przekroczy 48 godzin tygodniowo. Po upływie 4,5 godziny jazdy kierowca musi zrobić przerwę trwającą co najmniej 45 minut. 

Maksymalny czas pracy kierowcy wynosi 10 godzin dziennie i nie może przekraczać 60 godzin w ciągu tygodnia oraz 90 godzin w ciągu dwóch tygodni. Po upływie tego czasu kierowca musi zrobić przerwę trwającą co najmniej 11 godzin. Ponadto przepisy niemieckie wymagają, aby kierowca prowadzący pojazd ciężarowy lub autobus co najmniej raz na tydzień zrobił przerwę weekendową, która powinna trwać co najmniej 45 godzin, z czego 24 godziny powinny być wykorzystane na odpoczynek w ciągu pierwszych 4 dni przerwy. 

Kontrola przestrzegania czasu pracy kierowców jest dokonywana przez odpowiednie służby, a kierowcy, którzy nie przestrzegają tych przepisów, mogą zostać ukarani mandatami lub innymi sankcjami administracyjnymi podobnie jak same firmy, które zatrudniają u siebie kierowców. 

Wynagrodzenie kierowców w Niemczech

Wynagrodzenie kierowców w Niemczech zależy od kilku czynników, takich jak doświadczenie, rodzaj pojazdu, rodzaj przewożonych towarów, długość trasy oraz zatrudnienie u pracodawcy. Zazwyczaj wynagrodzenie kierowcy ciężarówki w Niemczech mieści się w granicach 1800–3500 euro, czyli około 8500–16500 zł brutto miesięcznie. Jednakże, kierowcy pracujący na międzynarodowych trasach mogą zarabiać znacznie więcej. Ponadto, kierowcy zatrudnieni w firmach transportowych często otrzymują dodatkowe benefity, takie jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, a także zwrot kosztów podróży i diety. 

Wynagrodzenie kierowcy może być ustalane w różny sposób — na godzinę, na kilometr lub na całą trasę. Ponadto kierowcy zwykle otrzymują dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny lub za przewóz niebezpiecznych towarów. Warto zatem zwrócić uwagę, że poziom wypłat  jest częściowo regulowany przez przepisy, a częściowo przez danego pracodawcę oraz rynek transportowy. Wynagrodzenie kierowcy UE może więc znacząco się różnić w zależności od wielu czynników, dlatego nie da się określić dokładnej kwoty, na jaką może liczyć osoba pracująca na takim stanowisku.