Ile można dostac dotacji z Unii na firmę? – praktyczna wiedza

Unia Europejska oferuje szereg możliwości finansowania dla przedsiębiorstw, od start-upów po duże firmy o ugruntowanej pozycji. W związku z tym przedsiębiorcy zastanawiają się, ile można dostać dotacji z Unii na firmę.

Jakie są formy wsparcia dla firm przez Unię Europejską?

Generalnie, w ramach członkostwa Polski w strukturach UE przewiduje się następujące formy wsparcia dla krajowych firm:

  • dotacje – bezzwrotne fundusze, które mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów określonych projektów lub działań. Dotacje są zazwyczaj przyznawane na działania promujące innowacyjność, rozwój gospodarczy lub integrację społeczną,
  • pożyczki – mogą być one przeznaczone do sfinansowania inwestycji przez przedsiębiorstwa o właściwie każdej wielkości. Warunki uzyskania tych pożyczek różnią się w zależności od finansowanego projektu,
  • inwestycja kapitałowa – ten rodzaj finansowania umożliwia firmom sprzedaż udziałów inwestorom w zamian za kapitał. Inwestorzy kapitałowi zazwyczaj odgrywają praktyczną rolę w firmie, zapewniając doradztwo i mentoring, a także wsparcie finansowe,
  • zachęty podatkowe – niektóre przedsiębiorstwa mogą kwalifikować się do obniżonych podatków lub innych ulg podatkowych, jeśli zaczną działać na obszarze wyznaczonym przez UE jako „strefa przedsiębiorczości”. Strefy te są zwykle zlokalizowane w regionach o wysokim poziomie bezrobocia lub ubóstwa, lub tam, gdzie istnieje znaczny potencjał rozwoju gospodarczego.

Wsparcie firm przez UE – jaką pomoc można uzyskać?

UE zapewnia również finansowanie badań i rozwoju (B+R) za pośrednictwem szeregu programów dofinansowujących. W ostatnich latach wykonywano to zadanie w ramach „Horyzont 2020”, który jest sztandarowym programem UE w zakresie badań i rozwoju z budżetem 80 mld euro na okres siedmiu lat (2014-2020). Horyzont 2020 miał za zadanie finansować projekty badawczo-rozwojowe w wielu obszarach, w tym w dziedzinie zdrowia, ICT, energii, środowiska, transportu, przestrzeni kosmicznej, bezpieczeństwa i nie tylko.

Obecnie można skorzystać z rozwiązania, jakim jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). FENG obejmuje łącznie 7,9 mld euro na dotacje dla firm, które zdecydują się – w oparciu o udokumentowane prace badawczo-rozwojowe (B+R).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby firma mogła uzyskać pomoc z UE?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ stawiane firmom warunki różnią się – często znacząco – w zależności od specyfiki danego wsparcia.

Oto przykładowe warunki, jakie należy spełnić by móc uzyskać finansowanie z UE na prowadzenie działalności gospodarczej:

  • ukończenie co najmniej 30. roku życia,
  • brak oficjalnego zatrudnienia – do tej kategorii zaliczają się zarówno osoby bezrobotne aktywnie poszukujące pracy, jak i wnioskodawcy bierni zawodowo,
  • niepełnosprawność,
  • niskie kwalifikacje.

Powyższe wymogi dotyczą w szczególności osób, które chcą uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności biznesowej na własną rękę. W tym przypadku limit finansowania wynosi 40 tysięcy złotych. W przypadku pozostałych programów, których celem jest dofinansowanie istniejących firm, limit może być znacznie wyższy i obejmować, w zależności od programu, nawet kilkaset tysięcy złotych.

Z kolei jeśli chodzi o prace badawczo-rozwojowe, to trzeba mieć pamiętać, że niektóre rodzaje działalności są objęte szczególnym, preferencyjnym wsparciem. W przypadku FENG zakłada się zwiększone limity finansowania dla prac B+R prowadzonych w zakresie zazieleniania oraz cyfryzacji.

Ponadto, niektóre projekty UE wymagają tego, by przedsiębiorca częściowo partycypował w finansowaniu projektu. Jest tak np. w przypadku dotacji w ramach programu „Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie transformacji GOZ”, która dotyczy działań B+R optymalizujących poziom odpadów (minimalny wkład własny to 15%, a wartość przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł).

Jak starać się o dotacje?

Aby uzyskać niezbędne wsparcie, należy odwiedzić stronę internetową danego programu wsparcia UE – dobrym źródłem informacji na ten temat jest https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl – oraz znalezienie odpowiedniego finansowania. Wykonanie tych działań to jednak dopiero połowa drogi; konieczne jest również spełnienie wymogów. Przedsiębiorcy chcący uzyskać pomoc są zobowiązani do wypełnienia obszernego wniosku oraz przygotowania planu projektu inwestycyjnego. Nierzadko okazuje się, że do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest pomoc ze strony specjalisty ds. funduszy UE.

Podsumowanie

Aby jak najlepiej wykorzystać fundusze UE dla rozwoju swojej firmy, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować i zaplanować wniosek. Możesz również uzyskać pomoc eksperta przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE, aby zwiększyć swoje szanse na sukces.

Podsumowując, fundusze UE mogą być cennym źródłem wsparcia dla przedsiębiorstw. Poświęcając czas na zbadanie i zaplanowanie wniosku, możesz zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania potrzebnego do rozwoju i odniesienia sukcesu.