Kto może wydać certyfiakt ISO 9001?

Kto może wydać certyfiakt ISO 9001?

ISO 9001 to jedna z najczęściej stosowanych na świecie norm. Odnosi się ona do Systemu Zarządzania Jakością. O certyfikat potwierdzający prawidłowe wdrożenie norm może ubiegać się każda firma. Nie ma znaczenia branża, w której działa czy jej rozmiary. Dowiedz się nieco więcej na jej temat i poznaj najważniejsze zalety jej wdrożenia.

Co to jest ISO 9001?

System Zarządzania Jakością ISO 9001 określa wymogi, jakie muszą wprowadzić firmy, którym zależy na zrównoważonym rozwoju oraz konkurencyjności na rynku, na jakim działają. Dzięki temu, że jest to narzędzie uniwersalne, to jest dostępne dla każdej organizacji.

Norma ISO opiera się na takich zasadach, jak:

  • zorientowanie na klienta,
  • przywództwo,
  • zaangażowanie ludzi,
  • podejście procesowe,
  • systemowy sposób zarządzania,
  • nieustanne doskonalenie,
  • racjonalne podejście do podejmowanych decyzji,
  • korzyści ze wzajemnych stosunków z dostawcami.

To, że firma otrzymała certyfikat ISO 9001, świadczy o tym, że korzysta z procesów, które są zoptymalizowane pod kątem wydajności. Wspiera więc rozwój na wielu różnych płaszczyznach.

Kto może wydać certyfikat ISO 9001?

Do wystawiania certyfikatu ISO 9001 uprawnione są wyłącznie akredytowane jednostki, które znajdują się na oficjalnej liście Polskiego Centrum Akredytacji PCA. Jednostki certyfikujące najczęściej oferują przeprowadzenie profesjonalnych audytów. Mają one na celu określić ewentualne braki w obecnym systemie zarządzania jakością.

Jak przebiega proces wdrażania ISO 9001?

Wymogi stawiane przez ISO 9001 odnoszą się do całego systemu zarządzania jakością, dlatego są bardzo rozległe. Przed wdrożeniem zmian warto przeprowadzić wewnętrzny audyt, który pomoże określić obszary wymagające poprawy.

Proces wdrażania ISO 9001 najczęściej jest długotrwały i dość skomplikowany. Niezbędne jest zaangażowanie do niego całego zespołu. Bardzo często procedura wymaga powołania specjalnej jednostki w strukturze przedsiębiorstwa, która będzie odpowiedzialna za wdrażanie zmian oraz nadzorowanie całego procesu.

Organizacja, która chce otrzymać certyfikat, musi zgłosić się do akredytowanej jednostki. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie audytu, który sprawdzi system organizacji, dokumentację oraz zgodność procedur oraz obowiązujących norm. Taki audyt opiera się głównie na obserwacji oraz rozmowach z pracownikami, a także kadrą zarządzająca. Audytor wskazuje także obszary wymagające poprawy.

Po pozytywnym przejściu całej procedury organizacja otrzymuje certyfikat ISO 9001, który ważny jest przez 3 lata od jego wydania. Przez ten czas system zarządzania musi być nieustannie doskonalony. Audyty sprawdzające odbywają się co najmniej raz w roku w celu sprawdzenia, czy nadal spełniane są wymogi.

Dlaczego warto mieć certyfikat ISO 9001?

Otrzymanie tego certyfikatu niesie wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim podnosi rozpoznawalność oraz prestiż firmy. Wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, gdyż jest to certyfikat respektowany na całym świecie. Organizacja, która go otrzymała, staje się zdecydowanie bardziej wiarygodna w oczach klientów, inwestorów i kontrahentów.

Oprócz korzyści zewnętrznych certyfikat ten wpływa pozytywnie na wewnętrzne funkcjonowanie firmy. Przede wszystkim zapewnia stabilność oraz powtarzalność wszystkich procesów, co podnosi jakość oferowanych produktów i usług.

szkolenie

Wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001 jest wręcz niezbędne dla nowoczesnych firm, które chcą być konkurencyjne w swojej branży. Zwiększa wydajność wewnętrznych procesów każdego przedsiębiorstwa. Firmy z certyfikatem ISO 9001 najczęściej poprawiają swoją sytuację finansową w porównaniu do tych, które go nie otrzymały. 

Pozytywne przejście całego procesu certyfikacji ma pozytywny wpływ także na pracowników i ich morale. Oni sami w trakcie całego procesu mogą i powinni odbyć szkolenia z ISO 9001. Dzięki nim mają oni świadomość wpływu swojej pracy na sukces firmy, dzięki temu, że wykonują określone role i obowiązki zgodne ze standardami. 

Certyfikat ISO 9001 daje więc wiele korzyści każdej firmie, która zdecyduje się na jego zdobycie. Mimo że jest to długotrwały proces związany z ogromnymi nakładami pracy, to jest to rozwiązanie, na które warto się zdecydować. Organizacja, która zdecyduje się na rozpoczęcie procedury certyfikacji, powinna zgłosić się do akredytowanej firmy, która pomoże przygotować się do tego procesu, a następnie go wdrożyć. Dzięki temu przebiegnie on we właściwy sposób z zachowaniem niezbędnych procedur.