Uzależnienia i ich leczenie

Uzależnienia i ich leczenie

Uzależnienie jest problemem, który dotyka zarówno ciało, duszę, jak i umysł. Wymaga więc kompleksowego podejścia, indywidualnego dla każdego pacjenta. Przypadki bowiem różnią się od siebie, a droga do uzależnienia wygląda zawsze nieco inaczej.

Różne formy terapii dla różnych odmian uzależnienia

Odmienne formy terapii będą dotyczyły osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu, gier komputerowych i wielu innych. W dzisiejszych czasach przychodzi nam zmagać się z całym szeregiem różnego rodzaju uzależnień. Pojawia się coraz więcej tych, które uznawane są pomału za jednostki chorobowe. Uzależnienie jest schorzeniem, które wymaga odpowiedniego podejścia i leczenia. Nie tylko pacjenta, ale również bliskich mu osób.

Leczenie medyczne i psychologiczne

uzależnienie
Centrum Medyczne 1LOOK prowadzi leczenie uzależnień we Wrocławiu. Pacjenci trafiają tam pod opiekę doświadczonych psychiatrów, którzy wykorzystują swoją wiedzę do przeprowadzania skutecznych terapii.

Leczenie polega na jednoczesnym zastosowaniu farmakoterapii, jeśli wymaga tego konkretne schorzenie, oraz psychoterapii. Pierwszym etapem, i na swój sposób najważniejszym, ponieważ to dzięki niemu wyzdrowienie jest w ogóle możliwe, jest zrozumienie, że istnieje problem. Wielu typom uzależnienia można zawczasu zapobiegać. Jeśli coraz więcej bliskich osób zauważa, że alkohol, narkotyki, gry komputerowe bądź hazard zaczynają sterować naszym życiem, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z uzależnieniem. Istnieje jednak potrzeba, by zarówno bliscy, jak i ogół społeczeństwa zrozumieli, że jest to choroba, na którą wpływ ma wiele czynników.

Odstawić nałóg

Pacjenci, u których w rodzinie występowało uzależnienie jakiegokolwiek rodzaju, przejawiają większe skłonności do powielania złych schematów. Łatwiej ulegają wpływom innych, są podatni na sugestie i znacznie łatwiej dają się wciągnąć w alkohol, narkotyki lub inne używki, skutkujące szeroko pojętym uzależnieniem. W leczeniu liczy się zatem nie tylko przyznanie się przed samym sobą to tego, że istnieje problem, ale i chęć jego eliminacji, a także współpraca z grupą specjalistów, z różnych dziedzin medycznych. Farmakologia staje się potrzebna, jeśli pacjent musi przejść odtruwanie organizmu bądź też po terapii rodzą się u niego lęki przed światem rzeczywistym. Farmakologia ma na celu pomóc mu powrócić do normalnego funkcjonowania i ułatwić znoszenie codzienności, bez konieczności wspomagania się na przykład alkoholem, który doprowadził do powstania uzależnienia.

Jakie techniki terapii dla uzależnionych?

Terapia wykorzystuje szereg modeli, technik i metod stosowanych w leczeniu, ale ustalana jest indywidualnie z pacjentem, ponieważ na pierwsze miejsce wysuwają się jego potrzeby, oczekiwania i możliwości. Niekiedy można wykorzystywać dwie lub trzy techniki terapeutyczne, innym razem stosowany jest szereg dostępnych modeli terapeutycznych. Nawet dwa pozornie podobne przypadki wymagają indywidualnego podejścia, bowiem już sama przyczyna, zgoła odmienna, będzie skutkowała koniecznością zastosowania innego podejścia. I to zarówno względem pacjenta, jak i najbliższych mu osób, które również muszą uczestniczyć w procesie leczenia.